วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร(วัดเขาวัง)

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร(วัดเขาวัง) ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เดิมวัดนี้ชื่อวัดสมณะ หรือวัดมหาสมน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เคยเสด็จมาประทับ  เมื่อครั้งทรงผนวช ต่อมาเมื่อสร้างพระนครคีรีแล้ว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดแห่งนี้ พระราชทานนามว่า วัดมหาสมณาราม ประชาชนเรียก กันโดยทั่วไปว่า   “ วัดเขาวัง ”

วัดมหาสมณาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2386 และจัดเป็นวัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางโบราณคดี และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากภายในอุโบสถจะมีจิตกรรมฝาผนังที่ให้ความรู้เรื่องชีวิตและประเพณีของไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย อาทิ วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีการเกิด โกนจุก บวชเรียน การสมรสครองเรือน

นอกจากนี้ยังมีภาพจารึกแสวงบุญที่พระพุทธบาท ภาพเจดีย์สำคัญ ภาพพระโกษาจารย์แปลคัมภีร์ในประเทศลังกา ซึ่งเป็นภาพฝีมือช่างเขียน คือ ขรัวอินโข่ง ร่วงกับช่างเขียนชาวเพชรบุรีอีกหลายท่าน ซึ่งได้เขียนไว้อย่างวิจิตร ปราณีตและถือเป็นศิลปะวัตถุที่ล้ำค่า เชิดหน้าชูตาของชาวเพชรบุรีด้วย  พระอุโบสถของวัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร เป็นอาคารทรงไทยขนาดกลาง ประตูทั้ง 4ประตู และหน้าต่าง 10 หน้าต่างนั้น  มีภาพจิตรกรรมทั้งหมดเป็นจิตรกรรมสีฝุ่น บนเสาจำนวน 8 ต้น เขียนลายสีสวยสด  ดูแวววาวจับตา  ฝาผนังพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพเต็มทุกด้านจัดแบ่งภาพเป็น 2ส่วน คือผนังส่วนบนและส่วนล่าง ที่ผนังส่วนบนเขียนเรื่องราวต่างๆ

จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเพชรบุรี ที่ยกย่องกันว่างามยังมีอีกหลายแห่ง เช่นในพระอุโบสถวัดสระ บัว จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร  ซึ่งเลื่องลือว่ามีความงดงามเป็นฝีมือช่างชาวเพชรบุรี

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. (032) 471 005-6
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. (032) 425 573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 428 047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. (032) 425 544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. (032) 401 251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. (032) 417 070 – 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 425 500, (032) 417 106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. (032) 425 307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. (032) 425 211
ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. (032) 425 146, (032) 425 571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. (032) 402 220, (032) 427 579
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 361, (032) 472 502, (032) 471 078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. (032) 471 007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 321, (032) 434 021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. (032) 471 252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. (032) 471 159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. (032) 471 615 (สี่แยกชะอำ) โทร.(032) 471 654, (032) 4332 88 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. (032) 515 995

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร(วัดเขาวัง) ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น