ลานชมวิวเขาเจ้าเมือง

ลานชมวิวเขาเจ้าเมือง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.หายทรายรี อ.เมือง จังหวัดชุมพร หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและบรรยากาศน่าเที่ยวตลอดทั้งปีของจังหวัดชุมพร อยู่ในเขตภาคใต้ตอนบนที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย เขาเจ้าเมือง เป็นที่ตั้งของศูนย์รักษาธรรมชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2543 เพื่อเป็นศูนย์รักษาทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทย แต่นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปรู้จักเขาเจ้าเมืองในฐานะเป็นจุดชมวิวของทะเลชุมพรและเกาะแก่งต่างๆได้

เขาเจ้าเมือง เป็นภูเขาขนาดย่อม ไม่สูงมากนักอยู่ติดทะเล เดิมชี่อว่า “เขาปู่โสม” ได้รับการพัฒนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในสมัยนั้นคือนายลิขิต รัตนสังข์ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เขาเจ้าเมือง”ในปี พ.ศ. 2516 และพัฒนาอีกครั้งหนึ่งสมัย นายประยูร พรหมพันธ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด บริเวณยอดเขาเจ้าเมืองเป็นลานชมวิว ซึ่งมีศาลาพักผ่อนและเป็นจุดชมวิว ธรรมชาติทะเลชุมพรที่สวยงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร สามารถชมทิวทัศน์ของเกาะแก่งต่างๆ ในทะเลฝั่งอ่าวไทย ได้อย่างทั่วถึง

พื้นที่ของจุดชมวิวมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถชมทิวทัศน์ได้กว้าง บริเวณจุดสูงสุดของเขาเจ้าเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีชุมพรซึ่งนายประยูร พรหมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มทำพิธีศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2537 และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีชุมพรเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2537

เขาเจ้าเมืองนอกจากเป็นจุดชมวิวท้องทะเลอ่าวไทยแล้ว ยังมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ป่าดิบชื้น และพันธุ์ไม้สมุนไพร อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ้าเมือง เป็นเส้นทางศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นและพันธุ์ไม้ป่าชายหาดที่สำคัญ อาทิ ต้นตีนเป็ด หวายกระทิง เตยทะเล ประกอบด้วยสถานีศึกษาธรรมชาติสถานีย่อย จำนวน 12 สถานี มีระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 30 นาที

ส่วนสิ่งที่น่าสนใจอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วยังมีศูนย์บริการท่องเที่ยว ศูนย์นิทรรศการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่ใกล้ลานชมวิวเขาเจ้าเมือง จัดแสดงนิทรรศการแนะนำที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ติดต่อการเดินทางของอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 26 แห่งด้วย

[adsense-2]

ช่วงเลาที่เปิดให้เที่ยวชม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ลานชมวิวเขาเจ้าเมือง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-7755-8198-9
ททท. สำนักงานชุมพร(เยื้องสถานีบริการน้ำมัน ปตท.) ห่างจากสถานีรถไฟ 200 ม. เลขที่ 111/11-12 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์. 0-7750-1831-2 , 0-7750-2775-6
โทรสาร. 0-7750-1832 อีเมล: [email protected]
กองกำกับการตำรวจภูธร: โทร 0-7750-1039
โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร: โทร 0-7750-3672
สถานีขนส่งจังหวัด: โทร 0-7757-6803
สถานีรถไฟชุมพร: โทร 0-7750-1103
ตำรวจท่องเที่ยว: โทร 1155
ตำรวจทางหลวง: โทร 1193,0-7753-4200-1
ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร ชุมพร: โทร 1669

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เขาเจ้าเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.หายทรายรี อ.เมือง จังหวัดชุมพร โดยอยู่ห่างจากหาดทรายรีไปประมาณ 2.4 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น