วัดเขานางบวช(วัดพระพุทธบาทจำลอง)

วัดเขานางบวช(วัดพระพุทธบาทจำลอง) ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก การสร้างวัดเขานางบวชนั้น สร้างตั้งแต่เมื่อใดไม่สามารถหาหลักฐานการสร้างได้ แต่ มีการเล่าตำนานการสร้างวัดอยู่ 2 ตำนาน คือ ท้าวปาจิตกุมารและนางอรพิม และหญิงหม้ายหนีมาบวชชี และเจริญธรรมจนเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2464 มีพระเถระฉายาว่า พระอมราภิรักขิต สำนักวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานครได้จาริกมาถึงวัดเขานางบวช จึงดำริก่อสร้างมณฑปบนยอดเขานางบวช พร้อมกับหลวงพ่อทา เจ้าอาวาสวัดเขานางบวชร่วมกับชาวบ้านที่ใจบุญ โดยนายอุ่น เชี่ยวชาญ เป็นกำลังสำคัญบอกบุญตามที่ต่าง ๆ ทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์มาก่อสร้างเริ่มก่อสร้างต้นพ.ศ.2464 เมื่อเริ่มพิธีบวงสรวงก็เกิดอัศจรรย์ มีแก้วลูกโตประมาณเท่าฝาบาตรโผล่ขึ้นตรงศาลเพียงตา การสร้างมณฑปนี้ เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15175 บาท 18 สตางค์ มีบันไดขึ้น 248 ขั้น โดยช่างฝีมือชาวจีนชื่อนายหลา การก่อสร้างได้สำเร็จเมื่อปลาย พ.ศ. 2464 มีงานฉลองเดือน 5 ของทุกปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนจากถิ่นต่าง ๆ ไปทัศนาจร ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขานี้เป็นจำนวนมาก ทุกปี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2500 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกสมัยนั้น (นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์) ได้ทำพิธีแห่พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ ไปบรรจุไว้ในมณฑปด้วย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

รอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่ที่มณฑปพระพุทธบาทจำลองวัดเขานางบวช สูงประมาณ 100 เมตรมีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ขั้น รอยพระพุทธบาทนี้สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2401 ทุกวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีระกาจะมีงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 ของทุกปีและเป็นสถานที่จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะของจังหวัดนครนายก

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8 จ.นครนายก (037) 311 273 , (037) 311 273 , (037) 312 284
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (037) 313 615 , (037) 313 615
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก (037) 312 282-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง (037) 311 285, (037) 311 285 , (037) 311-535
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา (037) 382 013-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี (037) 399 600-1
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ (037) 391 301, (037) 391 301
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง (หินกอง) (036) 371 222 , (036) 371 222 , (036) 371 970
หน่วยสอบสวนพุแค (036) 222 113 , (036) 222 113
โรงพยาบาลนครนายก (037) 311 219 , (037) 311 219 , (037) 311 239, (037) 311 150
โรงพยาบาลบ้านนา (037) 381 833 , (037) 381 833
โรงพยาบาลปากพลี (037) 399 504 , (037) 399 504
โรงพยาบาลองครักษ์ (037) 391 399 , (037) 391 399
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง (037) 311 932 , (037) 311 932
ศาลากลางจังหวัด (037) 311 273, (037) 311 273

การเดินทาง 

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองนครนายก ไปตามถนนสาริกา ถึงสี่แยกประชาเกษม เข้าถนนซอยประมาณ 1 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองนครนายก ไปตามถนนสาริกาและแยกเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ (ท่าข่อย) ประมาณ 8 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น