วัดเขาสมอคอน

วัดเขาสมอคอน ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสมอคอน วัดเขาสมอคอนถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง เพราะจะสังเกตุเห็นว่ามีซากกองอิฐเก่าๆ อยู่มากมาย โบราณสถานของวัดนี้ ได้แก่ เจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนยอดเขา เหนือถ้ำพระนอนขึ้นไปบริเวณวัดเขาสมอคอนจะมีถ้ำต่างๆ อยู่มากมาย เช่น ถ้ำพระนอน เมื่อลงไปในถ้ำแล้วจะเห็นปล่องถ้ำทะลุถึงยอดเขา ภายในถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์องค์หนึ่ง ยาวราว 10 เมตร ก่อด้วยอิฐนาดใหญ่ เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสืออักขรา นุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวไว้ว่า “เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของ สุกกทันตฤาษี อาจารย์ของพระจ้ารามคำแหงมหาราชและ พระยางำเมือง กษัตริย์เมืองพระเยา ซึ่งน่าจะเป็นราชวงค์หนองแส โยนก เชียงแสน ทั้งสองพระองค์ เพราะเมื่อทรงเยาว์ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาที่เขาสมอคอนนี้ซึ่งสมัยนั้น กษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงค์เดียวกัน”

ตำนานเขาสมอคอน
เขาสมอคอนเป็น เทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจหลายตำนานด้วยกัน จากบันทึกในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวไว้ว่า เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของ สุกกทันตฤาษี อาจารย์ของพระจ้ารามคำแหงมหาราชและ พระยางำเมือง กษัตริย์เมืองพระเยา เมื่อทรงเยาว์ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยาที่เขาสมอคอนนี้ซึ่งสมัยนั้น กษัตริย์เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงศ์เดียวกัน และบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวไว้ว่า เขาสมอคอน เหมือนเกาะอยู่กลางทุ่งไปทางด้านเหนือ มีถ้ำ และมีวัดโบราณอยู่ที่เขานี้หลายแห่ง และมีเรื่องตำนานในพงศาวดารเมืองหริภุญไชยว่า เมื่อครั้งขอมเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองละโว้ มีฤาษีองค์หนึ่งชื่อว่า สุกะทันต์ จำศีลอยู่ที่เขาสมอคอน ได้เป็นผู้ทูลให้พระเจ้ากรุงละโว้ตั้งนางจามเทวีราชธิดาไปครองเมืองหริภุญ ไชย(ลำพูน) มีเรื่องราวพิสดารอยู่ในหนังสือเรื่องจามเทวีวงศ์ ส่วนตำนานจากเรื่องรามเกียรติ์ เมื่อครั้งที่พระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ หนุมานขันอาสาไปหาต้นสังกรณีตรีชวา ด้วยความรีบร้อน จึงแบกภูเขาเอาไปทั้งลูก ระหว่างทาง เศษดิน หิน ร่วงหล่นยังทุ่งนาแห่งหนึ่งเกิดเป็นเทือกเขาเล็กๆ ขึ้นกลางทุ่งนาจึงเรียกทุ่งนาแห่งนั้นกันต่อๆ มาว่าเขาสมอคอน มาจนบัดนี้ บางเล่าต่างกันไปว่า ขณะที่หนุมานกำลังเหาะกลับจากเก็บสังกรณีตรีชวา เห็นไฟกำลังไหม้ทุ่งแดงฉานจึงสลัดหินดินทรายที่ติดมากับต้นสังกรณีตรีชวาให้ ร่วงหล่นเพื่อดับไฟ หินทรายเหล่านั้นกลายเป็นเทือกเขาสมอคอน

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. (036) 770 096-7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โทร. (036) 420 333, (036) 425 222
โรงพยาบาลลพบุรี โทร. (036) 621 537
โรงพยาบาลเบญจรมย์ โทร. (036) 413 622, (0 36) 412160 โทร. (036) 413 933
สถานีตำรวจอำเภอเมืองลพบุรี โทร. (036) 411 013, (036) 421 189
สถานีตำรวจอำเภอเมืองลพบุรี โทร. (036) 411 013, (0 36) 421 189
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. (036) 411 006
สถานีตรวจอากาศวิทยาลพบุรี โทร. (036) 411 098
ตำรวจทางหลวง โทร. (036) 411 622, (036) 731 222, 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. (036) 424 515, 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ไปตามเส้นทางสายลพบุรี-สิงห์บุรี ถึงกม.ที่ 18 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 12 กม.

 

ความเห็น

ความเห็น