เขาช่องพราน

เขาช่องพราน ตั้งอยู่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เขาช่องพรานมีถ้ำที่สวยงาม คือ ถ้ำพระนอน ซึ่งมีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์ และภายในถ้ำ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวถึง 9 เมตรเศษ สูง 1 เมตรเศษ และถ้ำค้างคาว ภายในถ้ำ มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทุกวันในยามใกล้พลบค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จะมีฝูงค้างคาวจำนวนมาก บินออกจากถ้ำดูคล้ายกับควันที่ลอยออกมาจากปล่องไฟและในเวลาเช้าค้างคาวจะบิน เข้าถ้ำ หลังจากไปหาอาหารเรียบร้อยแล้ว

ยามอาทิตย์ใกล้อัสดง เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในบริเวณวัดเขาช่องพรานเป็นประจำทุกวัน คือบรรดาค้างคาวหนูจำนวนมหาศาลร้อยล้านตัว บินออกจากถ้ำเป็นสายควันดำโบกสะบัดเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวไปมา เป็นเวลากว่า 1 ชม. เพื่อออกหากินและจะกลับมายังบริเวณถ้ำแห่งนี้อีกครั้งก่อนอรุณรุ่ง  เป็นภาพอันน่าประทับใจของผู้ที่มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง  ทางวัดเขาช่องพราน  จึงได้ร่วมกันปรับปรุงสถานที่ให้สวยงาม และเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมค้างคาว   ที่วัดเขาช่องพรานนี้มีลานจอดรถกว้างขวาง และมีร้านอาหาร ไว้บริการผู้ที่เข้ามาชมด้วย

ค้างคาวที่อยู่ในถ้ำนั้นเป็นหนูปากย่น เป็นค้างคาวที่มีประโยชน์มาก ช่วยทำลายและขจัดแมลง ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ไม่ทำลายพืชพรรณและผลไม้ อาศัยอยู่เป็นกลุ่มจำนวนมาก ทำให้มีมูลมากใช้ทำปุ๋ย มีคุณภาพดี โดยเหตุที่ค้างคาวชนิดนี้เป็นค้างคาวชนิดที่กินแมลงเป็นอาหาร กินน้ำหวานตามเกสรดอกไม้ต่าง ๆ จึงช่วยลดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความสมดุลย์ตามธรรมชาติ นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรของเกษตรกร แต่ค้างคาวดังกล่าวถูกล่าทำลาย เกรงว่าจะสูญพันธุ์ จึงขอให้จัดค้าวคาวไว้ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง และที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติให้กรมป่าไม้พิจารณา กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยยังไม่กำหนดให้ค้าวคาวทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เกรงว่าอาจจะมีค้างคาวบางชนิดที่ทำลายพืชผลไม้ของชาวสวนชาวไร่ จึงเห็นสมควรให้ความคุ้มครองเฉพาะแห่งมิใช่คุ้มครองทั่วไป จึงได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ที่ดินถ้ำวัดเขาช่องพราน ในท้องที่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำค้างคาวและวัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525

สิ่งที่น่าสนใจที่เขาช่องพราน

ถ้ำพระนอน  ลึกประมาณ 120 เมตร ภายในถ้ำมีที่กว้างบ้าง แคบบ้างที่กว้างที่สุดประมาณ 14 เมตร  มีพระพุทธไสยาสน์อยู่  1 องค์ขนาดยาวประมาณ 8 เมตร  สูงประมาณ 1 เมตร  และมีพระพุทธรูปต่างๆ ในถ้ำอีกประมาณกว่า  200 องค์  ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างแต่สันนิษฐานว่าใครสร้างขึ้นในสมัยกรุง ศรีอยุธยาบ้าง สุโขทัยบ้าง

ขึ้นบันได 499 ขั้น ชมทิวทัศน์บนยอดเขา นมัสการพระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์  ตรงจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกล ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า  และอยู่เหนือปากถ้ำค้างคาว สามารถมองเห็นค้างคาวออกจากถ้ำจากมุมนี้ได้

ถ้ำค้างคาว  ซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำพระนอนประมาณ 40 เมตร  ปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร  ปากถ้ำกว้างประมาณ 1 เมตร ภายในกว้างมากและมืดทึบ  เป็นที่อาศัยของค้างคาวหนูจำนวนมากหลายล้านตัว ทุกวันเวลาประมาณ 18.00-18.30 น. ค้างคาวจะบินออกจากถ้ำไปหากินและจะบินกลับเข้าถ้ำเวลารุ่งเช้า 05.00 น.  สิ่งที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวคือ  การมาดูค้างคาวบินออกจากปากถ้ำด้วยความเร็วพร้อมกันโดยมีจ่าฝูงเป็นตัวนำ มีลักษณะคล้ายควันดำที่พุ่งออกจากปล่องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตลาดนัดตอนเย็น (เปิดเป็นบางวัน) มีอาหารอร่อยให้เลือกหลากหลาย และสินค้าใช้สอยอื่นๆ  เปิดบริเวณลานกว้างในวัดเขาช่องพราน

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน เวลา 18.00 น. – 19.30 น. (ช่วงฤดูฝนควรเช็คสภาพอากาศ ฝนอาจตกในช่วงเย็น) หากต้องการขึ้นไปจุดชมวิวบนยอดเขาและนมัสการพระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์  ควรเผื่อเวลาไว้อีก 2 ชม.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 โทร.(032) 471 005
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 315 372
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.(032) 326 016
สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 337 009,(032) 325 800
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 338 994
สถานีเดินรถราชบุรี โทร.(032) 321 854
สถานีรถไฟราชบุรี โทร.(032) 337 002
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 322 232-4,(032) 324 009
ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง โทร.(032) 337 304
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โทร.(032) 337 015
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี โทร.(032) 315 494
โรงพยาบาลราชบุรี โทร.(032) 327 999
โรงพยาบาลเมืองราช อ.เมือง โทร.(032) 322 274-80
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ อ.เมือง โทร.(032) 315 234-9
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง โทร.(032) 95 156
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง (032) 395 111
โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร.(032) 364 496-8

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับตรงไปทางจ.ราชบุรี จะลอดใต้สะพานลอยที่จะไป จ.กาญจนบุรี จะผ่านสหกรโคนมหนองโพธิ์ จะพบสะพานลอยข้ามสี่แยกบางแพไปยัง จ.ราชบุรี (ไม่ต้องขึ้นสะพานลอย) ให้ชิดซ้าย จากนั้นจะพบไฟแดง ให้เลี้ยวขวาเพื่อไปยัง อ.โพธาราม ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3080 ขับมาประมาณ 5.4 กม. จะข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง จากนั้นจะพบสามแยก (แยกซ้ายไปทางวัดเขาช่องพราน แยกขวาไปวัดขนอน) ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 11.6 กม. จะพบวัดเขาช่องพราน ติดถนนทางด้านขวามือ

แผนที่

 

ความเห็น

ความเห็น