วัดเขาตะเครา

วัดเขาตะเครา ตั้งอยู่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่เดิมพระอุโบสถอยู่บนยอดเขา ต่อมาย้ายพระอุโบสถลงมาเชิงเขา เพื่อความสะดวกเวลาปฏิบัติศาสนกิจ แล้วอัญเชิญองค์หลวงพ่อทอง ลงมาประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะ

วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว มีประวัติว่าหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพี่พระน้อง 3 องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง 5 องค์ คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่นครปฐมด้วย ประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้เริ่มปลายสมัยอยุธยา ขณะที่ชาวบ้านแหลมเมืองเพชรหนีพม่าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปากน้ำแม่กลอง ซึ่งได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวสมุทรสงครามในทุกวันนี้ วันหนึ่งชาวประมงบ้านแหลมไปตีอวนที่ปากอ่าว ได้พระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระยืนปางอุ้มบาตร อีกองค์หนึ่งเป็นพระปางมารวิชัย ชาวบ้านแหลมนำพระยืนไปประดิษฐานที่วัดบ้านแหลม ปัจจุบันนี้คือ วัดเพชรสมุทรวิหาร กลางเมืองสมุทรสงคราม ส่วนอีกองค์มอบให้ญาติชาวบางตะบูนนำมาประดิษฐานที่ วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้แล้วภายในพระอุโบสถวัดเขาตะเคราเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ของวัดเขาตะเครา ซึ่งได้แก่ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา หลวงพ่อเทวฤทธิ์ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจำลอง เป็นต้น ในพระอุโบสถนั้นมีพ่อเทวฤทธิ์เป็นพระประธานอยู่ก่อนแล้ว ส่วนหลวงพ่อทองนั้นเดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารยอดเขา จากนั้นได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ที่ 2 รองจากหลวงพ่อเทวฤทธิ์ จากประวัติเรื่องราวการอัญเชิญหลวงพ่อทองลงมานั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อทององค์จำลองและเรียกกันว่าหลวงพ่อหมอ จนในปัจจุบันก็มีข้อมูลใหม่ว่าหลวงพ่อทองนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่อาคารรับรองด้านล่าง ส่วนองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเบื้องหน้าหลวงพ่อเทวฤทธิ์ก็เป็นหลวงพ่อทององค์จำลอง

หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวทางจิตใจชาวเพชรบุรี และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เล่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่สมัครเรียน สมัครงาน ฯลฯ
มักจะมาบนบานขอให้ได้ตามประสงค์ ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักมาบนบานขอให้หาย

พระคาถาบูชาหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (๓ จบ)

“กาเยนะ วาจายะ มะยะเจตะสา มาระวิชะยัง สุวัณณะมานัง
มะหาเตชัง มะหาลาภัง พุทธะปะฏิมัง เมตตาจิตตัง นะมามิหัง
โอมะ ศรี ศรี ชัยยะ ชัยยะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา สัพพันตะรายา
สัพพะโรคา วินาสสันติ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม” (แล้วอธิษฐาน)

หาก บนแล้วได้สัมฤทธิ์ตามที่ขอ จะต้องแก้บน โดยเป็นชายจะบนบวชพระแก้ ถ้าเป็นหญิงจะบนบวชชีพราหมณ์ บ้างจุดประทัดถวาย หรือไม่ก็เลี้ยงอาหารแก้บน โดยเฉพาะในวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆ วัดเขาตะเคราจะคลาคล่ำ ไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมากราบสักการะ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. (032) 471 005-6
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. (032) 425 573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 428 047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. (032) 425 544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. (032) 401 251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. (032) 417 070 – 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 425 500, (032) 417 106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. (032) 425 307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. (032) 425 211
ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. (032) 425 146, (032) 425 571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. (032) 402 220, (032) 427 579
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 361, (032) 472 502, (032) 471 078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. (032) 471 007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 321, (032) 434 021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. (032) 471 252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. (032) 471 159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. (032) 471 615 (สี่แยกชะอำ) โทร.(032) 471 654, (032) 4332 88 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. (032) 515 995

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ใช้ทางหลวงหมายเลข 3176 ผ่านบ้านกุ่ม บางครก ไปทางอำเภอบ้านแหลม หลังจากข้ามสะพานแล้วจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเขาตะเคราถึงทางแยกบริเวณเชิงเขามีรถโดยสารผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีรถโดยสารผ่านที่วัดเขาตะเคราด้วย ถ้ามาจากกรุงเทพฯ จากทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมมีทางเลี้ยวเข้าบ้านหนองปลาไหล ลัดเลาะมาจนถึงวัดเขาตะเคราได้เหมือนกัน หรือถ้าชื่นชอบการขับรถลัดเลาะตามเส้นทางที่ไม่ใช่สายหลักเพื่อศึกษาเส้นทางใหม่กับเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้าน จากทางหลวงหมายเลข 35 ธนบุรี-ปากท่อ มาเลี้ยวซ้ายเข้าแยกคลองโคน มีป้ายบอกว่าเป็นทางลัดไปชะอำ ผ่านเขายี่สาร บางตะบูน ข้ามสะพานแล้วตรงมาเรื่อยๆ จะมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3176 จากนั้นจะต้องเลี้ยวขวาไปวัดเขาตะเคราค่ะ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น