สะพานพ่อขุนผาเมือง(ห้วยตอง)

สะพานพ่อขุนผาเมือง หรือ สะพานห้วยตอง เป็นเส้นทางที่ผ่านไปอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ที่ กม. 50 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตอม่อสูงสุดของประเทศไทย สูงถึง 50 เมตร ระดับสะพานสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 320 เมตร เดิมเรียกสะพานห้วยตอง จากนั้นได้รับการตั้งชื่อเป็นทางการว่า “สะพานพ่อขุนผาเมือง” และเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักเป็นจำนวนมาก เพื่อตัดเขาเป็นงานดินถึง 4.0 ล้าน ลบ.ม. และต้องทำ การระเบิดหินอีก 4.5 ล้านลบ.ม นับว่ามีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับความยาวของระยะทางเพราะต้องทำการ ก่อสร้าง ที่ตัดภูเขาสูงชัน และสลับซับซ้อนมาก ใช้งบประมาณในการสร้าง 17,807,862บาท เฉลี่ย 100,000บาท/เมตร

[adsense-2]

สะพานพ่อขุนผาเมือง หรือสะพานห้วยตอง อยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 ที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคอีสาน สะพานอยู่ใกล้แยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสาน เป็นสะพานที่สวยงามทอดผ่านขุนเขาและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ใครผ่านมาเป็นต้องแวะถ่ายรูป ออกแบบโดยกองสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง สร้างตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ปี 2516 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถันายน 2518 เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2518 โดยมีความกว้างของผิวจราจรเพียง 9.50 เมตร ความยาวของสภาพ 180.00ม

แผนที่สะพานพ่อขุนผาเมือง(ห้วยตอง)

ความเห็น

ความเห็น