วัดกลางศรีพุทธาราม

วัดกลางศรีพุทธาราม ตั้งอยู่ในตัวอำเภอนครไทย เชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองบางยาง ซึ่งปกครองโดยพ่อขุนบางกลางท่าว (หรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย) เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่กลางเมือง ภายในกำแพงเมืองโบราณนครไทย สันนิษฐานว่าพ่อขุนบางกลางหาวเป็นผู้สร้างวัดนี้

วัดกลางศรีพุทธารามเป็นสถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ของพ่อขุนบางกลางหาว ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว มีต้นจำปาขาว อายุกว่า 700 ปี ลำต้นสูงใหญ่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ และยังออกดอกให้ชมอยู่จนทุกวันนี้ นอกจากนี้ที่อำเภอนครไทยยังมีประเพณีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วงในช่วงวันลอยกระทงอีกด้วย

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

1. พระอุโบสถ อิทธิพลศิลปะล้านนาและใบเสมามีรูปแบบสุโขทัยแต่ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่จนรูปแบบเปลี่ยนไป
2. พระพุทธรูป ภายในพระอุโบสถแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยลพบุรี สุโขทัยและอยุธยาปัจจุบันถูกโจรกรรมเหลืออยู่น้อยมาก
3. ใต้ต้นโพธิ์ภายในเขตวัดมีหลวงพ่อหิน พระพุทธรูปลพบุรีหน้าตักกว้าง ๒๖ นิ้ว สูง ๕๑ นิ้ว ยังสร้างไม่เสร็จ
4. อนุสาวรีย์ของพ่อขุนบางกลางหาว สร้างขึ้นโดยช่างพื้นเมืองชาวนครไทย
การเดินทาง

รถยนต์
จากจังหวัดพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๙๗ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-บ้านแยง-นครไทย

 

ความเห็น

ความเห็น