ขัวมุงท่าสิงห์

“ขัวมุงท่าสิงห์” หรือ สะพานมีหลังคา ในอดีตใช้เพื่อการใด ไม่ทราบแน่ชัด แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขัวมุง หลายแห่งในภาคเหนือมักสร้างใกล้วัดหรือในชุมชน ดังนั้น “ขัว” หรือสะพาน น่าจะใช้เพื่อการสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งน้ำเป็นจุดประสงค์หลัก แต่การสร้างหลังคามุงขึ้นสันนิฐาน ว่าสร้างขึ้นเพื่อเหตุผลทาง สถาปัตย์ คือ สะพานโบราณส่วนใหญ่เป็นสร้างด้วยไม้ การมุงหลังคาช่วยกันแดดกันฝนทำให้อายุการใช้งานของสะพานยาวนานขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อสะพานมีร่มเงา จากที่ใช้เพียงการสัญจรไปมากลายมาเป็นนั่งพักผ่อน นั่งคุยกัน และพัฒนามาเป็นตลาดพื้นบ้านเล็ก

[adsense-2]

จวบจนปัจจุบัน ขัวมุงท่าสิงห์ ได้พัฒนาโดย อบจ.ลำพูน ทำเป็นศูนย์สินค้า OTOP ขายสินค้าพื้นบ้าน อาทิ ผ้าฝ้าย เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากลำไย พระเครื่องลำพูน ขนมไทยล้านนา และของที่ระลึกต่างจากจังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ในราคากันเอง ไม่แพงถ้าเทียบกับค่าเดินทางไปซื้อที่แหล่งผลิต

ช่วงเวลาทีเ่ปิดให้เที่ยวชม

เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ขัวมุงท่าสิงห์ ตั้งอยู่ฝั่งน้ำกวงตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย เชื่อมฝั่งตัวเมืองกับบ้านเวียงยอง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น