วัดกุฎีทอง

วัดกุฎีทอง ตั้งยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ภายในบริเวณวัดร่มรื่น สะอาดสวยงาม มีศาลาปฏิบัติ 2 หลัง มีที่พักสำหรับชายและหญิง มีห้องน้ำเพียงพอ และยังเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นอีกด้วยค่ะ ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดและภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ

ไม่เพียงเท่านั้น วัดกุฎีทองยังมี ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านในสมัย ก่อนผ่านโบราณวัตถุ รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ของชาวไทยพวนไว้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องมือ ทำนา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ำ เป็นของเก่าแก่ ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ติดต่อขอเข้าชมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกุฎีทองค่ะ

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดกุฎีทอง ติดต่อคุณวลัยวรรณ สุทธิโพธิ์ ในเวลาราชการ โทร. (036) 512 230 เสาร์-อาทิตย์ โทร. (036) 511 902
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (036) 507 135
สำนักงานจังหวัด โทร. (036) 411 500
สถานีเดินรถประจำทาง โทร. (036) 511 549
โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทร.(036) 511 060, (036) 521 445-8 โทรสาร (036) 522 515
โรงพยาบาลท่าช้าง โทร. (036) 595 117, (0 36) 595 498
โรงพยาบาลพรหมบุรี โทร. (036) 599 481, (036) 537 984
โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. (036) 581 993–7 โทรสาร (036) 581 992
สถานีตำรวจภูธร โทร. (036) 511 213
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193,(036) 511 416
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ในเขตตำบลบางน้ำเชี่ยว ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 400 เมตร หรือเส้นทางหลวงหมายเลข 32 กิโลเมตรที่ 125-126

ความเห็น

ความเห็น