ลานพนมนาคา

ลานพนมนาคา นครพนม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับตลาดอินโดจีน ลานพนมนาคา เป็นลานอเนกประสงค์ไว้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม นอกจากนั้นยังเป็นที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่ตอนเย็นๆผู้คนจะออกมาทำกิจกรมมต่างๆกันอย่างมากมาย ในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมโดยใช้ลานแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น งานตรุษจีน จะมีการประดับโคมไฟที่ลานแห่งนี้นับร้อยดวง สวยงามยิ่งนัก และมีการจัดงานไหลเรือไฟที่แม่น้ำโขงในทุกๆปีนักท่องเที่ยวสามารถชมการไหลเรือไฟจากลานพนมนาคานี้ได้ ทุกสิ้นปีมีงานเค้าท์ดาวน์ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ และงานอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าลานแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของคนนครพนมก็ว่าได้

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) อ.เมือง นครพนม โทร. 0-4251-3490-1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1730, – 4252-0797
ท่าอากาศยานนครพนม โทร. 0-4251-3264
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โทร. 0-4251-2494, 0-4251-3014
สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1574
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0-4251-1266, 0-4251-5680,0-4251-2469

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

อยู่ตรงข้ามกับตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง หากมาทางถนนนิตโย เลี้ยวขวาแล้วก็เจอ

ความเห็น

ความเห็น