พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ

พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยมีอายุประมาณ 700 ปีเศษ แต่เดิมชาวบ้านพบพระพุทธรูปอยู่กลางป่าสามองค์ ปัจจุบันเหลือเพียงองค์เดียว เรียกขานตามกันว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล

การเดินทาง

รถยนต์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภอหนองบัวเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3004 ตรงมาประมาณ 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดโคกเดื่อประมาณ 2 กิโลเมตร

[adsense-2]

ติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอไพศาลี ได้ที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
ฝ่ายปกครองอำเภอไพศาลี โทร. 0 5625 9272 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5622 1530, 0 5633 1747
http://nakhonsawantravel.com/

แผนที่พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ 

ความเห็น

ความเห็น