วัดหลวงพิสัยเจติยาราม

วัดหลวงพิสัยเจติยาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อ วัดหลวง สาเหตุที่เป็นเจติยาราม เพราะมีเจดีย์เก่าแก่ มีสิ่งของมีค่ามหาศาล ต่อมาได้สร้างเจดีย์ใหม่โดยครอบเจดีย์เก่า เพื่อป้องกันไม่ให้คนทำลาย วัดนี้เป็นวัดประจำอำเภอโพนพิสัย โดยเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย คือ พระครูพิสัยกิจจาทร เป็นเจ้าอาวาส วัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นพุทธประวัติ มีหลวงพ่อพระสุกประดิษฐานอยู่ มีพระพุทธรูปปางต่างๆที่สวยงามและภายในวัดจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง โทร. (042) 420093
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี (รับผิดชอบพื้นที่จ.หนองคายด้วย) โทร. (042) 325406-7
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (042) 412110
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (042) 411521
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (042) 411612
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (042) 411021, 411071
โรงพยาบาลเซกา โทร. (042) 489099
โรงพยาบาลท่าบ่อ โทร. (042) 431015
โรงพยาบาลบึงกาฬ โทร. (042) 491162-3
โรงพยาบาลบึงโขงหลวง โทร. (042) 489008
โรงพยาบาลปากคาด โทร. (042) 481099-100
โรงพยาบาลพรเจริญ โทร. (042) 487099
โรงพยาบาลโพนพิสัย โทร. (042) 471204-5
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ โทร. (042) 451125
โรงพยาบาลศรีวิไล โทร. (042) 497099
โรงพยาบาลสังคม โทร. (042) 441051
โรงพยาบาลหนองคาย โทร. (042) 411360, 411366

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น