น้ำตกแม่ปาน

น้ำตกแม่ปาน ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยอินทนนท์ ห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่แจม ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร น้ำตกแม่ปานการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 1009 ตรงด่านตรวจกิโลเมตรที่ 38 ไปตามเส้นทางสายอินทนนท์-แม่แจ่ม(ทางหลวงหมายเลข 1192) ประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปน้ำตกแยกเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร จะถึงที่จอดรถ ซึ่งทางอําเภอได้ทําป้ายไว้สําหรับอํานวยความสะดวกแก่นักทองเที่ยว จากนั้นจะต้องเดินทางไปตามทางเดินอีกประมาณ 10 นาทีจึงจะถึงตัวน้ำตกแม่ปาน

[adsense-2]

น้ำตกแม่ป่าน นับว่าเป็นน้ำตกที่ยาวที่สุดของเชียงใหม่ก็ว่าได้ และมีความสวยงามตามธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่ง น้ำจะตกลงมาจากหน้าผาซึ่งสูงกว่า 100 เมตร เป็นทางยาว ถ้ามองดูแต่ไกลจะเห็นสายน้ำยาวสีขาวตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ทําให้ดูเด่นเป็นสง่า น้ำที่ตกลงมายังเบื้องล่างกระทบโขดหินแตกเป็นฟองกระจายไปทั่วบริเวณ เบื้องล่างมีแอ่งน้ำหลายแอ่งสําหรับผู้มาพักผ่อนได้ลงอาบเล่น บนเนินเล็กๆ ทางอําเภอทําศาลาพักร้อนไว้สําหรับนักท่องเที่ยวพักผ่อน และชมความงดงามของน้ำตกด้วย

ฤดูการท่องเที่ยวน้ำตกแม่ปาน
ทุกฤดู ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ฤดูหนาว

การเดินทางไปน้ำตกแม่ปาน
จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1009 (จอมทอง-ยอดดอย) ถึงกิโลเมตรที่ 38 มีทางแยกซ้ายมือตามทางหลวงหมายเลข 1192 (ดอยอินทนนท์-แม่แจ่ม) ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ แม่แจ่มระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

แผนที่น้ำตกแม่ปาน

ความเห็น

ความเห็น