พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุทธจินดา ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด จัดแสดงศิลปวัตถุทั้งที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดารวบรวมไว้ โบราณวัตถุที่กรมศิลปากรได้สำรวจขุดพบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงและที่มีผู้บริจาค ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป มีทั้งพระศิลาสมัยขอม พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องใช้สมัยโบราณ ภาพไม้แกะสลักซึ่งนำมาจากวัดโบราณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ เป็นอาคารโถงชั้นเดียวไม่ใหญ่โต แต่มีโบราณวัตถุสำคัญหลายอย่างที่ที่พบในเขต จ.นครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน โดยจัดเป็นหมวดหมู่เรียงลำดับยุคสมัย เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผากลองมโหระทึกทำด้วยสำริด ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ยุคต่อมาคือยุคประวัติศาสตร์จัดแสดงพระพุทธรูป ศิลาจารึก และข้าวของเครื่องใช้ที่หน้าสนใจอีกหลากหลาย

โบราณวัตถุต่างๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บางส่วนเคยเป็นสมบัติส่วนตัวของสมเด็จมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาซึ่งได้สะสมโบราณวัตถุจากจังหวัดต่างๆไว้เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้มอบให้กรมศิลปากรเพื่อจัดแสดงเผยแพร่ เพื่อการศึกษาแก่สาธารณชนทั่วไป ในปีพ.ศ.2497 กรมศิลปากรจึงสร้างอาคารขึ้นบริเวณวัดสุทธจินดา จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมกับนำโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีอื่นๆที่ประชาชนบริจาคเพิ่มเติมนำมาจัดแสดงไว้ให้ชมด้วย

สิ่งที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์

  • พระพุทธรูปสมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปที่ได้จากแหล่งโบราณคดีเมืองเสมา และเมืองโคราฆปุระที่เชื่อว่าเป็นชุมชนแรกเริ่มของโคราช พระพุทธรูปทวารวดีมีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปลพบุรี คือ ปากหนา ตาโปน วงหน้าเป็นเหลี่ยมและนิยมทำพุทธรูปปางนาคปรก
  • เครื่องถ้วยและภาชนะดินเผา เป็นเครื่องถ้วยที่เผาจากเตาบุรีรัมย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเมืองแถบนี้ เครื่องถ้วยและไหมีหลายขนาดจัดแสดงไว้จำนวนสองตู้ มีทั้งสีเขียว สีน้ำตาล มีลวดลายสวยงามต่างๆ เช่น ลายนก แต่ละใบมีรูปแบบศิลปะเขมรที่แผ่อิทธิพลเข้าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18
  • เครื่องดินเผาจากเตา ที่ขุดพบที่บ้านปราสาท อำเภอเนินสูงจัดแสดงไว้หนึ่งตู้ ลักษณะเด่นของเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้คือปากผาย หรือที่เรียกว่าปากแตร
  • โบราณวัตถุที่หน้าสนใจอื่นๆ เช่น ศิลาจารึกจากปราสาทเมืองแขก กรองมโหระทึกสำริดสมัย 2,000-2,500 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ หอยสังข์สำริดศิลปะเขมร พุทธศตวรรษที่ 17-18 กระดิ่งสำริดแบบนครวัดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นต้น

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
คนไทย คนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 20 บาท

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ ตั้งอยู่ในวัดสุทธจินดา ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ติดต่อโทร. 044- 242958
ททท. สำนักงานนครราชสีมา (นครราชสีมา ชัยภูมิ) อ.เมือง นครราชสีมา โทร. (044) 213-666, (044) 213-030
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (044) 251-818
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, (044) 341-777-9
ท่าอากาศยานนครราชสีมา โทร. (044) 259-524
บมจ. การบินไทย (สนามบิน) โทร. (044) 255-425
โรงพยาบาลมหาราช โทร. (044) 254-990-1
สถานีขนส่งแห่งที่ 1 โทร. (044) 242-889
สถานีขนส่งแห่งที่ 2 โทร. (044) 256-006-9
สถานีตำรวจภูธร โทร. (044) 242-010
สถานีรถไฟ โทร. (044) 242-044
สำนักงานจังหวัด โทร. (044) 243-798

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีใช้ถนนราชดำเนินตรงไปทางศาลากลางจังหวัด เยื้องศาลากลางจะเป็นที่ตั้งวัด
รถประจำทาง ขึ้นรถเมลล์สาย 3 สายบ้านมะขามเฒ่า-วัดสระแก้ว ค่าโดยสาร 5 บาท

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น