วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือวัดล้านขวด ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล สิ่งปลูกสร้างภายในตกแต่งด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบนับล้านใบที่ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาค เป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะศาลาใหญ่ที่เรียกว่า ศาลาฐานสโม มหาเจดีย์แก้ว และนอกจากนี้ยังมีสิม (โบสถ์) อยู่กลางน้ำภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • สิ่งปลูกสร้างภายในวัดทำด้วยขวดทั้งหมด ผู้มาเยือนจะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างภายในบริเวณวัด ทำด้วยขวดนับล้าน ๆใบ เรียงรายสวยงาม ประดับประดาบนซุ้มประตูวัด เจดีย์ ศาลา กุฏี ถังเก็บน้ำฝน ห้องน้ำห้องส้วม ตลอดจนเมรุเผาศพ
  • อุโบสถ เป็นทรงจตุรมุขที่สวยงามโดดเด่นอยู่กลางสระน้ำ และบริเวณโดยรอบเป็นลานโล่งกว้างเห็นได้เด่นชัด มีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังอุโบสถ 2 ทาง ด้านหน้าและด้านข้าง การสร้างที่วิจิตรตระการตาจนไม่น่าเชื่อว่าโดยรอบเป็นเพียงขวดไร้ค่าที่ได้มาจากการซื้อของเก่า และการบริจาคเข้ามาให้ทางวัดอย่างต่อเนื่องด้วยแรงศรัทธาจากประชาชนทุกสารทิศ
  • พระพุทธรูปหินหยกขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดล้านขวด ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ เป็นหินหยกขาวนำเข้ามาจากประเทศพม่า แกะสลักโดยช่างอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ศาลาฐานสโมมหาเจดีย์แก้ว  เป็นศาลา 2 ชั้นประดับด้วยขวดทั้งหลัง เริ่มตั้งแต่บันไดเป็นต้นไปอยู่ด้านหลังของเจดีย์ทรงกลม ข้างๆ ศาลาเอนกประสงค์ฐานสโม ด้านหลังของศาลาฐานสโมมหาเจดีย์แก้ว สร้างเจดีย์เชื่อมต่อกับศาลาทางด้านหลัง เป็นเจดีย์ทรงกลมบนฐานสี่เหลี่ยมมองเห็นยอดสูงเลยศาลาขึ้นมาได้ชัดเจนเป็นที่สะดุดตาผู้มาพบเห็น
  • ศาลาเอนกประสงค์ฐานสโม  เป็นศาลาที่มีหลังคาโค้งรูปทรงศาลายาว สำหรับประชาชนที่เดินทางมาที่วัดล้านขวดได้เข้าไปทำบุญไหว้พระ และถวายสังฆทานในศาลาแห่งนี้ ความโดดเด่นของการสร้างวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือวัดล้านขวดจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเมื่อเข้ามาในศาลาหลังนี้ และได้เห็นภาพประดับอยู่บนฝาผนังรูปต่างๆ สร้างด้วยฝาขวดเครื่องดื่มหลายชนิดจนเป็นภาพที่สวยงาม

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยการริมเริ่มของหลวงปูลอด ถิรคุโณ หรือพระครูวิเวกธรรมาจารย์ โดยเริ่มแรกต้องการสร้างเป็นปริศนาธรรม “เมื่อมาวัดให้เข้าถึงวัด วัดจิตใจ ฝึกขัดถูจิตใจตัวเอง ให้ใสสะอาดเปรียบเสมือนแก้ว” หลวงปู่ลอดย้ายที่ปฏิบัติธรรมแสวงหาความวิเวกจากป่าช้าบ้านกระเจา เข้ามาพักปักกลดที่ป่าช้าหนองใหญ่ มีญาติโยมเข้ามาทำบุญไหว้พระและฝึกภาวนา ร่วมกับหลวงปู่ และได้ดำเนินการสร้างที่พัก จนเริ่มมีการจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ในปี 2525 เรียกว่าวัดป่าญาณวิเวก จากนั้นได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 ให้มีชื่อว่า วัดป่าบ้านด่าน แต่ชาวบ้านก็ยังนิยมเรียกว่าวัดล้านขวด จนมาเปลี่ยนเป็นชื่อทางการว่า วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว จนถึงปัจจุบัน หลวงปู่ลอดเป็นศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานแห่งยุค ในระหว่างการสร้างวัดล้านขวด หลวงปู่ชอบได้เดินทางมาเยี่ยมหลวงปู่ลอดอยู่เป็นระยะๆ การเดินทางมาเที่ยวชม สะดวกสะบายเพราะอยู่ในตัวอำเภอ ถ้ามาในช่วง มิถุนายน ถึงสิงหาคมจะได้ชิมเงาะทุเรียน ลองกอง ของอร่อยเมืองขุนหาญอีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ (รับผิดชอบ จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ศรีสะเกษ) (044) 514447
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (045) 611840
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ (045) 612545
สถานีรถไฟศรีสะเกษ (045) 611525
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ (045) 611555
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (045) 611434
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (045) 818021

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองศรีสะเกษไปอำเภอขุนหาญใช้ทางหลวงหมายเลข 211 และ 2111 ผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึงไปขุนหาญระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร วัดอยู่ในตัวอำเภอขุนหาญ อยู่ติดกับ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น