วัดใหม่จันทราราม

วัดใหม่จันทาราม แต่เดิมเป็นวัดร้างมีนามว่า “วัดพะเนียด” ซึ่งเป็นสถานที่รวมรวบช้างป่า เพื่อส่งไปเป็น ช้างศึกให้แก่กรุงศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการทำสงครามในสมัยนั้น เดิมที่มีเสาตลุงเพนียดช้างอยู่ ต่อมาสร้างวัดขึ้นมา และปล่อยทิ้งร้างไป พระอาจารย์เอี่ยม และชาวบ้านท่าซุง จึงบูรณะก่อสร้างใหม่ ให้นามวัดใหม่ว่า “วัดใหม่จันทาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่”
ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนัง รูปดอกมณฑารพ (ดอกไม้แห่งเมืองสวรรค์) ตัวโบสถ์มีลักษณะคล้ายเรือ ส่วนหน้าเชิดขึ้น หน้าบันโบสถ์เป็นศิลปะจีนผสม ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นลายเครือเถา มีพระประธานปางปรินิพพานให้ได้ชมกัน ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมที่น่าชม แม้จะทรุดโทรมไปบ้าง แต่ก็ยังคงได้เห็นการเขียนภาพจิตรกรรมซึ่งสัมพันธ์กับพระพุทธรูปประธานอันแสดงถึงวิธีคิดอันแยบคายของช่างเขียนโบราณ

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

1. โบสถ์ อาคารโบสถ์มีลักษณะคล้ายเรือ ส่วนหน้าเชิดขึ้นหน้าบันโบสถ์ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนโดยตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นลายเครือเถา เสารองรับชายคาด้านหน้าเป็นเสาแปดเหลี่ยม กรอบประตูหน้าต่างเป็นซุ้มโค้งแบบสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมที่นิยมในช่วงรัชกาลที่ 4 และ 5

2. ภาพจิตรกรรมดอกมณฑารพ ชาวพุทธเชื่อว่าดอกมณฑารพเป็นต้นไม้ในเมืองสวรรค์ บางคนก็เรียกว่าดอกมณฑา มณฑาเป็นไม้ต้น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Talauma candollei BI. ในวงศ์ Magnoliaceae ลักษณะใบใหญ่ มีดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอม ภาพจิตรกรรมดอกมณฑารพเกี่ยวโยงกับพระประธานในโบสถ์ซึ่งแปลกแตกต่างจ่ากวัดอื่นตรงที่เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปปามารวิชัย ด้วยเหตุนี้ช่างจึงเขียนภาพบนผนังโบสถ์ด้านหลังพระประธานเป็นภาพดอกมณฑารพเต็มทั้งผนัง ตามพุทธประวัติ ดอกมณฑารพนี้จะร่วงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมือพระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จิตรกรรมบนผนังอีกสามด้านก็เป็นภาพอันเกี่ยวเนื่องกับการเสด็จสู่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน เช่นภาพพระมหากัสสปะ เทวดา และเหล่าอาชีวก นักบวชเปลือยกายเมื่อครั้งพุทธกาล เดินถือดอกมณฑารพมาเคารพพระบรมศพพระพุทธองค์เป็นต้น

 

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น