วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม หรือ โบราณสถานเขาโต๊ะโม๊ะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง วัดนี้เป็นวัดที่มีความร่มรื่น ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อนและการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ทางวัดยังได้ให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนบริเวณวัดด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล มีความเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณโบราณสถานมีสมบัติเป็นแสนตุ่ม อันเป็นที่มาของชื่อวัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นเนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปสี่เหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงเก้าเหลี่ยม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตรถึง 20 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 10 กิโลกรัมถึง 100 กิโลกรัม การวางเรียงซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง

คำว่า “โต๊ะโมะ๊” มาจากภาษาชอง(ชาวพื้นเมืองโบราณของจันท์-ตราด)แปลว่า ฉางที่เก็บของ มาจากภาษาเขมรต่ำ แปลว่า ภูเขาหรือเนินสูง มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า พรราชาองค์หนึ่งขนทรัพย์สมบัติมาจากทางแสนตุ้งโดยทางเกวียน และได้ทรงนำทรัพย์สมบัติฝังไว้ ณ โบราณสถานแห่งนี้ และได้ให้นำแท่งหินมามาวางเรียงในแนวตั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ณ ที่แห่งนี้คือ ขุมทรัพย์ของพระองค์

จากซากโบราณสถานและซากโบราณวัตถุที่พบ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทหิน ท่อนไม้กลายเป็นหิน พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ลูกปัดหินสี ภาชนะดินเผา ไม้แกะสลัก และเครื่องบดยาอายุประมาณ 100 ปีเศษ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้ ได้มีมนุษย์ตั้งรกรากอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สนง.จังหวัดตราด (039) 511 282
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (039) 530 585
ททท.ภาคกลางเขต 5 (039) 597 259-60
สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด (039)-511-035
โรงพยาบาลตราด (039) 511 040-1
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด (039) 522 555
คลินิกเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล (039) 551 151
โรงพยาบาลเกาะช้าง (039) 586 131
โรงพยาบาลเกาะกูด (039) 521 852
โรงพยาบาลแหลมงอบ (039) 597 040
โรงพยาบาลบ่อไร่ (039) 591 040
โรงพยาบาลเขาสมิง (039) 599 114
โรงพยาบาลคลองใหญ่ (039) 581 116

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสมิงประมาณ 38 กม. จากทางแยกแสนตุ้งไปตามถนนจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) ถึงหลักกม.ที่ 18.5 จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านตาพลาย อีกประมาณ 2.5 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายบ้านนามะขาม บ้านอีเร็ม (ถนน รพช. หมายเลข 11001) ระยะทาง 9 กม. จะถึงวัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น