เที่ยว มุกดาหาร

มุกดาหาร

“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน “

เทศกาล/ประเพณี

งานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณ หมู่ 1-3 อ.ดอนตาล

การแข่งขันเรือยาวออกพรรษาไทย-ลาว จัดเป็นประจำทุกปีในนช่วงเดือนตุลาคม บริเวณริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ณ อ.ดอนตาล อ.หนองสูง และ อ.คำชะอี

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 08:00-21:30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 500-830 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก กราบสักการะพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร พระพุทธรูปเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคำปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในลูกแก้วมุกดาหาร พร้อมกับชมทัศนียภาพรอบเมืองมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยความสูง 65.50 เมตร นอกจากนี้ภายในยังจัดแสดงนิทรรศกาลชนเผ่าต่างๆ และวิถีชีวิตของชาวมุกดาหารในอดีตด้วย

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ชมภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์บนเพิ่งผินภูผาแต้ม สัมผัสความงามของแสงพระอาทิตย์อัศดงลงริมภูผาหอม ตระการตากับลานทุ่งดอกไม้ในช่วงฤดูฝนบนภูวัด ชมบัวขนาดเล็กพันธุ์ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ในแอ่งหินบนภูสระดอกบัว

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

แนะนำของฝาก

  • ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าลายขิด ผ้ามุก เครื่องจักสาน และเครื่องเขิน มีความงดงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวอีสาน หาซื้อได้ที่ ตลาดสินค้าอินโดจีน และศูนย์ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน บริเวณวงเวียนหน้าหอสมุดประชาชนในเขตเทศบาล
  • มะขามหวาน หมูยอ มะม่วงแช่น้ำผึ้งกิมกิม สามารถหาซือ้ได้ตามร้านขายของฝากทั่วไปในจังหวัด

แผนที่ จังหวัดมุกดาหาร

ความเห็น

ความเห็น