น้ำตกน้ำมิน

“น้ำตกน้ำมิน” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “น้ำตกห้วยโป่ง” ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว พื้นที่ป่าบ้านน้ำมิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีความสวยงามและน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่ง โดยน้ำตกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

น้ำตกน้ำมิน เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลใสเย็นอยู่ตลอดทั้งปี มีความสูงประมาณ 50 เมตร สภาพบริเวณรอบๆน้ำตกล้ววนแวดล้อมไปด้วยเหล่าต้นไม้ใหญ่น้อย และมีพืชคลุมดินนานาชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น นับว่าเหมาะแก่การเป็นสถานที่สำหรับศึกษาธรรมชาติได้อีกด้วย

นอกจากนี้แล้วน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำที่สำคัญสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ โดยการเดินทางเข้าถึงตัวน้ำตกนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย เพราะเป็นถนนลาดยางไปถึงน้ำตก และมีห้องน้ำสาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วย

ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
1. น้ำตกน้ำมิน สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี มีน้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร น้ำตกกระจายเป็นวงกว้าง มีความสวยงามมาก น้ำใสเย็น บริเวณป่าใกล้น้ำตก ให้ร่มเงา ร่มรื่น เย็นสบาย ได้ยินเสียงลมพัด นกร้อง และเสียงน้ำตกดังตลอดเวลา
2 . ถ้ำและหน้าผา อยู่ทางด้านตอนบนเหนือน้ำตก ประมาณ 700 เมตร มีถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ขนาดบรรจุคนได้ประมาณ 300 คน อยู่ 2 แห่ง หน้าผาที่มีความสลับซับซ้อน หินงอกหินย้อย สวยงามวิจิตรพิสดาร สวยงามแปลกตา หลากหลายสีสัน ตามธรรมชาติ เส้นทางไปยังถ้ำและหน้าผา รมรื่น เย็นสบาย พบแมกไม้นานาพันธุ์ บริเวณสองข้างทาง
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 1 กิโลเมตร จากสำนักงานวนอุทยาน ถึงน้ำตกน้ำมิน เที่ยวชมได้ตลอดปี
4 . สัมผัสทะเลหมอกและอากาศหนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
5. เที่ยวชมป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์

[adsense-2]

ที่พัก
วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ยังไม่มีบ้านพัก สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวแต่มีบริเวณสนามและลานกางเต็นท์ ที่สามารถรับนักท่องเที่ยว ได้จำนวนหลายร้อยคนได้ แต่โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไป-กลับ เนื่องจากเป็นถนนลาดยาง อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

การเดินทาง
รถยนต์

เดินทางออกจาก อ.เชียงคำ ด้วยทางหลวงหมายเลข 1148 จนถึงหมู่บ้านแฮะ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปยังหมู่บ้านน้ำมินอีก 3 กิโลเมตร แล้วเดินทางสู่น้ำตกอีก 3 กิโลเมตร

ติดต่อสอบถาม
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ถนนสิงหไคล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพย์ 053-717-173 E-mail – [email protected]
http://dnprg15.dnp.go.th/

แผนที่น้ำตกน้ำมิน

ความเห็น

ความเห็น