วัดนางสาว

วัดนางสาว ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนเรื่องของประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของวัด มีเรื่องเล่ากันว่า เมืองสาครบุรี คือเมืองชายทะเลตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา เมื่อเกิดสงครามในพม่า ชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีมาตามริมแม่น้ำท่าจีน คนแก่และผู้หญิงได้พากันไปหลบซ่อนตัวในโบสถ์เก่า ต่อมาคนไทยได้ช่วยกันต่อสู้กับทหารพม่าจนชนะ และผู้ที่อพยพมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น ในกลุ่มนี้มีสองพี่น้องที่เคยอาศัยโบสถ์หลบหนีภัย ทั้งสองคนมีความคิดที่จะบูรณะโบสถ์ใหม่ แต่พี่สาวเห็นว่าโบสถ์ทรุดโทรมมากจึงไปสร้างวัดใหม่แทน ส่วนน้องสาวต้องการทำตามสัจจาธิษฐานของตนว่าถ้ารอดตายจะบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ จึงดำเนินการบูรณะจนเสร็จและตั้งชื่อว่า วัดพรหมจารีย์ ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า วัดน้องสาว จนปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น วัดนางสาว

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

โบสถ์ มหาอุด คือโบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ เป็นโบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูปเรือสำเภาก่ออิฐ หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเก่า ขื่อข้างบนใช้ไม้ซุงทั้งต้น มีเสมาคู่เป็นหินทรายขนาดเล็กอยู่รอบๆ โบสถ์ มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง ส่วนสาเหตุที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษเช่นนี้ อาจจะเนื่องมา จาก พระอุโบสถลักษณะแบบนี้นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีการสร้างจิตรกรรมฝาผนังภายในเต็มไปทั้งผืน การเปิดช่องหน้าต่างมากอาจทำให้ความต่อเนื่องของภาพนั้นต้องสะดุดลงก็เป็น ได้ หรืออีกเหตุผลหนึ่งที่บอกว่า เนื่องจากต้องการจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ในการลงอาคมของขลัง การทำเป็นอาคารทึบก็เพื่อให้อาคมคงอยู่และมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น อย่าง ไรก็ตาม พระอุโบสถมหาอุตตม์ นี้ คงเหลืออยู่น้อยมากภายในประเทศไทย อาจเหลืออยู่เพียง 3-4 แห่งเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นศาสนโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่ง

หลวงพ่อมหาอุตตม์ มีชาวบ้านให้ความศรัทธาเดินทางเข้ามาสักการะกราบไหว้ไม่ได้ขาด และเนื่องจากลักษณะการสร้างโบสถ์มหาอุตตม์ที่จะต้องมีช่องทางเข้าออกได้ทาง เดียวเท่านั้น ทำให้มีแสงลอดเข้ามาได้จากทางประตูโบสถ์เท่านั้น หากมีคนยืนอยู่ที่ประตูจะทำให้แสงที่ส่องเข้ามากระทบพระพุทธรูปเพียงบางส่วน จะทำให้ได้ภาพที่สวยแปลกตาให้ความรู้สึกที่แตกต่าง

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม พื้นที่รับผิดชอบ: สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม
โทร.(034) 752 847-8 โทรสาร. (0 34) 752 846
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 412 992, (034) 810 123
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (034) 412 533, (034) 429 271-4
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 427 099
สถานีขนส่ง จ.สมุทรสาคร โทร. (034) 411 046
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางเพชรเกษม มุ่งหน้านครปฐม ผ่านสาย 4 ไป จะพบแยกเลี้ยวซ้ายเข้าอ้อมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กม.สังเกตุป้ายบอกทางไปวัดนางสาว และวัดท่าไม้ จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 6 กม.ก็จะถึง วัดนางสาวคะ

 

ความเห็น

ความเห็น