นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินท์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง และยังเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ให้ตัดถนนราชดำเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยจัดวางรูปแบบตามลักษณะของ Champs Elysees (ถนนไปยังประตูชัย) ในประเทศฝรั่งเศส

ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning)

ทั้งนี้ นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ในบริเวณโถงชั้นที่หนึ่ง พื้นที่ประมาณ 300 ตรม. เพื่อให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการจัดกิจกรรมหรือแสดงนิทรรศการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรม รวมไปถึงให้การบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับการจัดแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ได้นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ซึ่งตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองกัน ทั้งหมด 9 ห้อง รวมกันหมายถึง “อัญมณี แห่งมหานคร” ดังนี้

รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์  ย้อนกลับไปสู่ยุคแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวีดิทัศน์ระบบสี่มิติ ที่ชัดเจนทั้งภาพ เสียง และสมจริงด้วยการสัมผัส

เกียรติยศแผ่นดินสยาม  ตื่นตาตื่นใจไปกับโมเดลพระบรมมหาราชวังสมบูรณ์แบบ พระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ลัดเลาะสู่เขตพระราชฐานชั้นใน

เรืองนามมหรสพศิลป์  ย้อนยุคบรรยากาศมหรสพสมโภชในมุมมอง 360 องศา เพลินไปกับแอนิเมชั่นลายไทยถ่ายทอดเรื่องราวรามเกียรติ์ เรียนรู้ภาษาโขน

ลือระบิลพระราชพิธี  พระราชพิธีมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตระการตาสามมิติกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

สง่าศรีสถาปัตยกรรม  เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัง สนุกสนานกับหลักการสร้างวัดในรูปแบบมัลติทัช ชมตัวอย่างบ้านสมัยต่าง ๆ ยุคกรุงรัตนโกสิทร์

ดื่มด่ำย่านชุมชน  ก้าวย่างไปใน 12 ชุมชน บนเกาะรัตนโกสินทร์ สัมผัสวิถีชีวิตทำกินและความเป็นอยู่ ผ่านวิดีทัศน์และสิ่งของจัดแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์

เยี่ยมยลถิ่นกรุง  เกาะรัตนโกสินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแอนิเมชั่นการท่องเที่ยวสุดน่ารัก

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวในโลก พุทธศิลป์สถาปัตย์รัตนโกสินทร์ แทนความหมายของโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

รัตนโกสินทร์ Sky View  สัมผัสกรุงรัตนโกสินทร์ในมุมสูงอันโดดเด่นของถนนราชดำเนิน ถนนสายประวัติศาสตร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 11.00- 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00- 20.00 น. โดยเปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ทุก ๆ 20 นาที (รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา 18.00 น.)

อัตราค่าเข้าชม ราคาปกติผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก (สูงไม่เกิน 110 ซม.) 50 บาท ราคาโปรโมชั่น 100 บาท เด็ก (สูงไม่เกิน 110 ซม.) 30 บาท ผู้ที่มีสิทธิเข้าชมฟรี นักเรียน-นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร), พระภิกษุและนักบวช, ผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) และผู้พิการ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โทร. (02) 621 0044 และเว็บไซต์ www.nitasrattanakosin.com
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. (02) 545 3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. (02)-288-7000 (สำนักงานสีลม), (02) 356 1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), (02) 545 3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. (02) 131 5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. (02) 132 1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3191, (02) 269 3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3481, (02) 269 3484
กรมการบินพลเรือน โทร. (02) 286 0506, (02) 286 0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 621 8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. (02) 716 4044
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

การเดินทางโดย รถประจำทาง
รถประจำทางที่ผ่านหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
รถปรับอากาศพิเศษ – สาย ปอ.พ.๑๐-๑, ปอ.พ.๑๐-๒, ปอ.พ.๑๐-๓
รถปรับอากาศ – สาย ปอ.๑๒, ปอ.๔๔, ปอ.๕๙, ปอ.๖๐, ปอ.๗๐, ปอ.๗๙, ปอ.๑๕๗, ปอ.๑๗๑
ปอ.๑๘๕, ปอ.๒๐๑, ปอ.๕๐๓, ปอ.๕๑๑, ปอ.๕๐๙
รถธรรมดา – สาย ๒, ๓, ๙, ๑๒, ๑๕, ๓๑, ๓๓, ๓๕, ๓๙, ๔๒, ๔๔, ๔๗, ๕๙, ๖๐ ๖๔, ๖๘, ๗๐, ๗๙, ๘๒, ๘๖, ๑๖๙, ๒๐๑

การเดินทางโดย เรือ
เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) โดยนั่งมาสุดเส้นทางที่ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
เดินมาทางซ้ายมือ อยู่ใกล้กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

skytrainสถานีและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (รถไฟฟ้า-เรือ )
สถานีรถไฟฟ้า ใต้ดิน MRT อโศก สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบท่าอโศก
สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี สามารถเชื่อมต่อ เรือโดยสารคลองแสนแสบท่าสะพานหัวช้าง

การเดินทางโดยรถยนต์ และทางด่วนพิเศษ
อาคารนิทรรศรรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินกลาง ท่านสามารถใช้เส้นทางด่วนไปลง “ด่าน ยมราช”
หรือ ขึ้นเส้นทางด่วนสุริวงศ์ ไปลง “ ด่าน อุรุพงศ์ ” ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศมายังถนนราชดำเนินกลาง อาคารจะอยู่ทางซ้าย ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

parkingสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ
– ที่จอดรถอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
– วัดราชนัดดาฯ (สอบถามอัตราค่าบริการจากเจ้าหน้าที่รับรถ)

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น