ประเพณี/เทศกาลที่น่าสนใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ ณ บึงหนองหาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

เดือนพฤษภาคม

ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ณ เขตเทศบาลเมืองยโสธรและสวนสาธารณะพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคม ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ-วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 (ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เดือนตุลาคมประเพณีไหลเรือไฟ
จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา) ณ แม่น้ำโขง ช่วงเขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 (ช่วงวันออกพรรษา) ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองและวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

เดือนพฤศจิกายน

งานแสดงช้างและกาชาดจังหวัดสุรินทร์ จัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ณ สนามกีฬาศรีณรงค์และสนามแสดงช้างสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ความเห็น

ความเห็น