แกะกล่อง′นันทบุรี′ อำเภอใหม่-สวิสแห่งไทย

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้ง “นันทบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ” ขึ้นเป็นอำเภอที่ 26 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

สร้างความสนใจให้กับผู้คนทั่วไปแม้แต่ชาวเชียงใหม่เอง การจะก้าวขึ้นเป็นอำเภอนั้นต้องผ่านระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยและขั้นตอนอื่นๆ อีกมาก ที่สำคัญ “นันทบุรี” มีพื้นที่ในการดูแลเพียงแค่ 2 ตำบล จำนวนของประชากรก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การเสนอขอขึ้นเป็นอำเภอใหม่ จึงต้องทำเป็น “กรณีพิเศษ” ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ

หนึ่ง การเป็นพื้นที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

สอง อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภออมก๋อย 76 กม. และห่างตัวจังหวัด 280 กม. ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเพื่อเข้าไปติดต่อราชการ หรือเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

สาม สถานที่แห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามทางธรรมชาติ เปรียบเทียบความสวยงามของ “นันทบุรี” เสมือน “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย”

ด้วยความงดงามของยอดดอยต่างๆ อย่าง “ดอยม่อนจอง” หรือ ดอยหัวสิงห์ ทุ่งหญ้าเหนือสันเขาที่ทอดยาวสุดตาจรดขอบฟ้า แหล่งพำนักของกวางผา หรือม้าเทวดา สัตว์ป่าสงวนฯที่เกือบสูญพันธุ์ไปจากโลก

“ดอยม่อนจอง” ความสูง 1,929 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในตำบลม่อนจอง มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีมีพืชและสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิดนอกเหนือจากกวางผายังมีโขลงช้างป่า และนกหายากไม่ว่าจะเป็น เหยี่ยวนกเขาท้องขาว นกอินทรีแถบปีกดำ นกอินทรีเล็ก นกเปล้าท้องขาว นกมุ่นรกคอแดง นกเดินดงคอดำดอกกุหลาบพันปีสีแดงสด ต้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่นี่ จะผลิบานรอรับแสงตะวันสีทองในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และยังเป็นดินแดนแห่งเหมยขาบหรือน้ำค้างแข็งตลอดฤดูหนาว

ขณะที่ “ดอยมูเซอ” หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร มีทิวทัศน์ที่งดงาม กล้วยไม้ป่าหลากสายพันธุ์ เอื้องตาเหิน เอื้องแซะหลวง ตระกูลแวนดา สามปอยนก สามปอยชมพู สามปอยหลวง เข็มแสด และพญาไร้ใบ รวมทั้งน้ำตกนางนอน และน้ำตกห้วยตาดเป็นสวรรค์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยเดินป่า และหลงใหลในธรรมชาติที่ยังรักษาเสน่ห์เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

ด้วยความต้องการของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาขึ้นเป็นอำเภอนันทบุรี เพราะเชื่อว่าการมีที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานรัฐในพื้นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชนเผ่าให้มีการพัฒนาที่ทัดเทียมเทียบเท่า 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่นเป็นตัวช่วยผลักดัน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตพ่อเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองมองว่า เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่ทุกฝ่ายมีความปรารถนาผลักดันตั้งอำเภอนันทบุรี

“แต่ในข้อเท็จจริงและขั้นตอนการปฏิบัติทางการปกครองนั้น ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีเรื่องดังกล่าวอยู่ในแผนงานก่อนหน้านี้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาในทางระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับข้อกำหนดและคุณสมบัติต่างๆ อย่างครบถ้วนสำหรับการก่อตั้งอำเภอแห่งใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัด บุคลากรจากทุกภาคส่วนและงบประมาณในการบริหารจัดการที่เหมาะสม”

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้คือ จัดทำข้อมูลพื้นฐานของอำเภอที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีโดยให้แสดงถึงเหตุผลและความจำเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ให้ครอบคลุมทุกด้าน

หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดเพิ่มเติมประกอบด้วย

1.ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอที่ขอจัดตั้งและอำเภอเดิมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

2.ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตามลำดับ พร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

เช่นเดียวกับการที่จะดำเนินโครงการใดๆ ในการบริหารจัดการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของจังหวัดที่จะต้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์และนำเสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามขั้นตอนรายละเอียดต่อไป

“ในฐานะอดีตข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีอำเภอเกิดขึ้นใหม่ แต่ทุกอย่างควรเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหน้าที่ปกครองดูแลอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน” ม.ล.ปนัดดากล่าว

ก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ โดยนายชลนที อนุรักษ์กสิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำประชาชนในพื้นที่เข้ายื่นหนังสือต่อ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้สนับสนุนการจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเป็นกรณีพิเศษ

ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัว จัดเสวนาขับเคลื่อนการจัดตั้งอำเภอในหัวข้อ “570 ปี เมืองตื่น นันทบุรีพร้อมเป็นอำเภอ” นำโดย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำองค์กรท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ที่ร่วมกันผลักดัน ล่าสุด จัดหาพื้นที่จำนวน 170 ไร่ 1 งาน ในเขตตำบลม่อนจองไว้ใช้เป็นที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่

ต้องรอลุ้นว่า “นันทบุรี” จะผลักดันตัวเองขึ้นเป็นอำเภอที่ 26 ของเชียงใหม่ได้หรือไม่

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก www.matichon.co.th

ความเห็น

ความเห็น