น้ำตกผาบ่อง

น้ำตกผาบ่อง ตั้งอยู่บ้านผาบ่อง เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีความสงมาก สายน้ำไหลลดหลั่นลงจากหน้าผาหินสูง 40 ม. กระแสนน้ำไม่รุนแรง แวดล้อมด้วยป่าเบญจพรรณที่ร่มรื่น ส่วนด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ สามารถลงเล่นน้ำได้  น้ำตกผาบ่อง มีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกดำข่อน เพราะเกิดจากสายน้ำของห้วยดำข่อนที่ไหลตกมาตามหน้าผาสูงชันลดหลั่นกัน ตัวน้ำตกตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 108 ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 12 กิโลเมตร

[adsense-2]

ติดต่อสอบถาม

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982-3

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ไปทาง อ.ขุนยวม ผ่านจุดตรวจบ้านผาบ่องไปไม่ไกล จะถึงทางแยกซ้ายมือไปน้ำตกผาบ่องเข้าไปราว 1.5 กม. ช่วงแรกจนถึงบ้านผาบ่องเหนือเป็นทางคอนกรีตราว 500 ม. จอดรถหน้าหน่วยพิทักษ์ อช. ถึงตัวน้ำตกพอดี

รถรับจ้าง เหมารถสองแถวที่ตลาดสายหยุด ราคา 300 บาท

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น