น้ำตกป่าหวาย

น้ำตกป่าหวาย เป็นน้ำตกหินปูนเกิดจากลำห้วยหวายมีน้ำไหลตลอดปีมีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น นับเป็นน้ำตกที่สวยงามและสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพราะนอกจากจะได้ชมน้ำตกแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมธรรมชาติรอบ ๆ น้ำตกที่ยังคงความงดงามไว้มากพอสมควร สภาพป่าบริเวณน้ำตกสมบูรณ์มาก มีไม้ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากพันธุ์ไม้บริเวณน้ำตกมีไม้หวายจำนวนมาก จึงเรียก “น้ำตกป่าหวาย”

การชมน้ำตก ต้องเดินจากบริเวณล่างสุด ขึ้นไปชมน้ำตก ชั้นบนเป็นชั้น ๆ บริเวณชั้นบนสุดของน้ำตก เดินต่อไปอีกประมาณ 30 เมตรจะพบปล่องภูเขาอันใหญ่โต ซึ่งมีน้ำไหล ลงสู่ปล่องดังกล่าว แล้วหายไป บริเวณใต้ภูเขา รถยนต์สามารถเข้าถึง บริเวณล่างสุดของตัวน้ำตกได้ แต่ควรใช้รถยนต์สภาพดี เพราะสภาพถนนขรุขระมาก เนื่องจากน้ำตกป่าหวายเป็นน้ำตกหินปูนทำให้เกิดหินงอกหินย้อยจากการไหลของน้ำตก และสามารถเดนเล่นบนน้ำตกได้ทุกชั้นโดยไม่ลื่น

[adsense-2]

เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปน้ำตกแห่งนี้แล้ว จะเห็นว่าน้ำตกป่าหวายสวยงามไม่แพ้น้ำตกไหน ๆ ที่เราเคยเห็นมา ช่วงหน้าน้ำหลาก น้ำตกแห่งนี้จะสวยงามกว่านี้หลายเท่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็ฯแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ อ.พบพระ จ.ตาก ที่ท้าทายให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง…

การเดินทาง

รถยนต์ 

ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ (แม่สอดอุ้มผาง) ประมาณกม.ที่ ๔๓ แยกซ้าย ไปตามถนนลูกรัง ประมาณ ๑๖ กม. ทางคดเคี้ยว บริเวณธารน้ำตก เต็มไปด้วยป่าหวาย จึงได้ชื่อว่า น้ำตกป่าหวาย การชมน้ำตก ต้องเดินจากบริเวณล่างสุด ฝ่ากระแสน้ำ ขึ้นไปชมน้ำตก ชั้นบนเป็นชั้นๆ บริเวณชั้นบนสุด ข้องน้ำตก เดินต่อไปอีกประมาณ ๓๐ ม.จะพบปล่องภูเขา อันใหญ่โต ซึ่งมีน้ำไหล ลงสู่ปล่องดังกล่าว แล้วหายไป บริเวณใต้ภูเขา รถยนต์สามารถเข้าถึง บริเวณล่างสุด ของตัวน้ำตกได้ แต่ควรใช้รถยนต์สภาพดี เพราะสภาพถนนขรุขระมาก

แผนที่ น้ำตกป่าหวาย

ความเห็น

ความเห็น