เที่ยว ปัตตานี

ปัตตานี

“เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเสิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้”

เทศกาล/ประเพณี

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันมาฆบูชา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ณ เชิงสะพานเดชานุชิต อ.เมือง

การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายน ณ หาดสาสุกรี อ.สายบุรี

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ภาคใต้ จัดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถเที่ยวเวลา 15:30-21:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 644-1,288 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 4 ขลวน/วัน เวลา 13:00/15:10/15:35/22:50 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 271-2,153 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690

สถานที่ท่องเที่่ยวที่น่าสนใจ

วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดเก่าแก่สร้างขึึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2388 เดิมชื่อว่า “วัดตุยง” ต่อมา ร.5 เสด็จประพาสเมืองหนองจิกและวัดแห่งนี้ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า”วัดมุจลินทวาปีวิหาร” ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงและมีการบูรณะพระอุโบสถอย่างมั่นคงสวยงาม สถานที่สำคัญที่สุดของวัดนี้ คือ วิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสที่สำคัญ  3 รูป

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

แนะนำของฝากลา

  • ปลาหมึกแห้ง หาซือ้ได้ที่ อ.ปะนาแระ และร้านค้าทั่วไปในจังหวัด
  • น้ำบูดูและข้าวเกรียบปลา หาซื้อได้ทั่วไปที่ อ.สายบุรี
  • ลูกหยีหวน หาซื้อได้ทั่วไปที่ อ.ยะรัง
  • กรงนกเขาปัตตานี ทำจากไม้ไผ่ที่ลวดลายสวยงาม เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด หาซื้อได้ที่ อ.เมือง

ความเห็น

ความเห็น