วัดพระธาตุดอยงำเมือง

วัดพระธาตุดอยงำเมือง อำเภอเมือง เชียงราย เดิมชาวบ้านจะเรียกว่าวัดงามเมือง สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน
แน่ชัด สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นปูชนียสถานอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ต่อมาหลังจากที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชเสด็จสวรรคคตที่เชียงใหม่

[adsense-2]

เมื่อปี พ.ศ. 1860 พระยาไชยสงครามราชโอรสไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ เมื่อถวายพระเพลิงพระศพพระราชบิดาแล้วได้เสด็จกลับมาครองเมืองเชียงราย และได้อัญเชิญอัฐิพระราชบิดามาประดิษฐานที่ดอยแห่งนี้ ต่อมาปี พ.ศ. 2032พระยาศรรัชฎาเงินกอง ราชโอรสของพระเจ้าพิลกราชได้มาบูรณะ และทรงสร้างวิหาร และเจ้าฟ้ายอดงำเมืองโอรสผู้ครองนครเชียงแสน โปรดให้สร้างพระอัครสาวก สร้างวิหาร และซ่อมแซมเสนาสนะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2220

การเดินทาง จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสิงหไคล แล้วตรงเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายผ่านวัดพระแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกเข้า ถนนเรืองนคร ซึ่งเป็นวันเวย์ ไปประมาณ 500 ม. จะไปบรรจบ ถนนงำเมือง เป็นสามแยกศูนย์คมนาคม จากนั้นเลี้ยวขวา ขับตรงขึ้นวัดประมาณ 300 เมตร

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดงำเมือง ถนนอาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชดำรง) หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

 

 

ความเห็น

ความเห็น