เที่ยว แพร่

แพร่

“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”

เทศกาล/ประเพณี

งานวันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนมกราคม ณ อ.เมือง

งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน จัดเป็นประจำทุกปีประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ณ หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง อ.เมือง

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น 9-15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยว เวลา 10:30/13:00/20:30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 346-692 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานีเด่นชัย มี 7 ขบวน/วัน เวลา 07:00/08:30/12:45/18:10/19:35/20:10/22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 200-1,791 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทน 1690

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม วัดบนม่อนดอยแห่งนี้ นอกจากจะได้กราบไหว้พระแล้ว ยังได้ชมงานศิลปะที่จำลองมาจากสุดยาดงานศิลป์ล้านนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงศิลปะสินสองปันนา ซึ่งวิจิตรงดงามและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ภายในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานและสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย

คุ้มเจ้าหลวง  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของ จ. แพร่ ตัวอาคารเป็นแบบไทยผสมยุโรป สร้างจากฝีมือช่างชาวจีนและช่างพื้นบ้าน สภาพภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม ใต้ถุนอาคารเคยใช้เป็นที่กักขังควบคุมทาส บริเวณชั้น 2 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการบูชา

อ่างเก็บน้ำแม่มาน  เป็นอ่างเก้บน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 15,000 ไร่ ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อิ่มอร่อยกับเมนูปลาสดจากอ่างเก้บน้ำ ณ ร้านอาหารบนแพ อีกทั้งยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ นั่งวัวเทียมเกวียนชมบรรยากาศรอบศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ และเก็บผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

แนะนำของฝาก

  • เสื้อหม้อห้อม งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการผลิต สามารถหาซื้อได้ที่ บ้านทุ่งโฮ้ง อ.เมือง
  • ผ้าตีนจก งานหัตถกรรมพื้นบ้านฝีมืองานทอประณีต นำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆได้ หาซื้อได้ที่ อ.ลอง อ.วังชิ้น และอ.เด่นชัย

แผนที่ จังหวัดแพร่

ความเห็น

ความเห็น