วนอุทยานภูพระ

วนอุทยานภูพระ ชมวิวสวยบนดอยผา เที่ยวชมถ้ำ เล่นน้ำตกรินคำ สักการะพระพุทธรูป วนอุทยานภูพระตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ วนอุทยานภูพระเดิมเป็นป่าภูพระที่มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น มีสัตว์ป่า ลำธาร และทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่หลังเขาเป็นที่ราบประดิษฐานพระพุทธรูปหินเก่าแก่ วนอุทยานภูพระอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล ลักษณะเด่นคือเป็นภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในวนอุทยาน ได้แก่

1. ผาเสวย เป็นลานหินผากว้าง มีความลึกของหน้าผาประมาณ 150–200 เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวที่จุดนี้มาก อีกทั้งเส้นทางเหมาะแก่การปั่นจักรยานเสือภูเขาเพราะเป็นเส้นทางลัดเลาะสันภูเขา ไม่สูงชันมาก
2. ถ้ำเสียมสับ เป็นถ้ำของหินผาที่มีลักษณะคล้ายเสียมที่ขุดลงหิน ซึ่งเมื่ออยู่หน้าปากถ้ำจะเห็นหินผาที่สูงสง่า อีกทั้งมีก้อนหินปฏิมากรรมธรรมชาติที่สวยอย่างน่าอัศจรรย์
3. ถ้ำพระรอด เป็นถ้ำที่เกิดจากการแยกตัวของหินผา ภายในถ้ำมีทางเดินกว้างประมาณ 2 เมตร ระยะทางประมาณ 30 เมตร ในสมัยก่อนจะมีพระสงฆ์มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำ
4. ผาหินแยก เป็นหน้าผาที่แยกตัวเป็นทางยาวประมาณ 20 เมตร ลึก 65 เมตร ซึ่งผาที่แยกตัวออกมาจะมีลักษณะเอนเอียงเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้
5. ถ้ำพระ เป็นถ้ำที่มีความลึกประมาณ 30 เมตร ปากถ้ำกว้าง 15 เมตร ถ้ำนี้เคยเป็นที่ตั้งวัดภูพระศรีคำมี ปัจจุบันไม่มีพระจำพรรษาแล้ว แต่ยังคงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวน 23 องค์ ชาวบ้านในท้องถิ่นต่างให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงสงกรานต์จะมีงานเดินขึ้นภูพระเพื่อสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี
6. ดอยผาผ่อ เป็นหน้าผาที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
7. น้ำตกรินคำ เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำซับจากภูเขาและเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า

[adsense-2]

สิ่งทำนวยความสะดวก/ที่พัก 

ทางวนอุทยานไม่มีบ้านพักให้บริการ แต่นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์ไปกางได้ สามารถติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูพระโดยตรง

ติดต่อสอถามเพิ่มเติม
วนอุทยานภูพระ ต.ท่าคันโท อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ 46190
โทรศัพท์ 0-4334-3411 อีเมล์ [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
วนอุทยานฯ อยู่ห่างจากอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอท่าคันโท- อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีทางแยกที่หลักกิโลเมตรที่ 16 ระยะทางประมาณ 500 เมตร การเดินทางไปวนอุทยานภูพระนี้สะดวกมาก มีถนนตัดผ่าน 3 สาย คือ

1. ทางหลวงจากอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปอำเภอท่าคันโทถึงวนอุทยานภูพระระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร

2. ทางหลวงจากอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ ผ่านอำเภอห้วยมวกเหล็กและอำเภอกรุงศรีผ่านหมู่บ้านหนองแซง อำเภอท่าคันโทถึงวนอุทยานภูพระระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

3. ทางหลวงสายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นผ่านอำเภอท่าคันโทถึงวนอุทยานภูพระระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร

รถประจำทาง

ขึ้นรถสายกาฬสินธุ์-ท่าคันโท ลงที่ปากวนอุทยาน

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น