พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ตั้งอยู่เลขที่ 111 บ้านบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ 180 ไร่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่ปฎิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป ก่อสร้างอาคาร ตลอดจนรูปหล่อพระพุทธเจ้า เทพเจ้าองค์ต่าง ๆ และโรงเจ เพื่อให้เป็นที่สาธารณกุศล ให้ประชาชนมาปฎิบัติธรรม ปัจจุบันพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ จี เต็ก ลิ้ม อันเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศล ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง

เป้าหมายอีกประการหนึ่งของพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม นอกจากเป็นสถานปฎิบัติธรรมแล้วยังได้พัฒนาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก โดยจะเน้นความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นและยังต้องการให้เป็นที่ศึกษา หาความรู้ เกี่ยวกับ ศิลปวัฒน ธรรมและศาสตร์จีนด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม และจัดพิมพ์เอกสารหนังสือ เพื่อเผยแพร่ออกไป ในปี 2547 ทางมูลนิธิได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรู้จัก และได้ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ และเผยแพร่พุทธศิลป์จีนศาสตร์ ซึ่งเป็นชมรมของผู้ทีความรู้ทางศาสตร์จีนหลายแขนงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดำเนินการจัดสร้างรูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยคัดเลือกปางใหญ่ที่สุดคือ ปางมหาเศรษฐีชัมภล โดยใช้หลัก ของโหราศาสตร์จีน ฮวงจุ้ย ตลอดจนศาสตร์ด้านพิธีกรรมชั้นสูงที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม จังหวัดนครนายก

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าสักการะองค์เทพเจ้าทุกวัน เวลา 8.00 น – 17.00 น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเส้นทาง ได้ที่ (081) 815 1745
ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8 จ.นครนายก (037) 311 273 , (037) 311 273 , (037) 312 284
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (037) 313 615 , (037) 313 615
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก (037) 312 282-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง (037) 311 285, (037) 311 285 , (037) 311-535
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา (037) 382 013-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี (037) 399 600-1
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ (037) 391 301, (037) 391 301
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง (หินกอง) (036) 371 222 , (036) 371 222 , (036) 371 970
หน่วยสอบสวนพุแค (036) 222 113 , (036) 222 113
โรงพยาบาลนครนายก (037) 311 219 , (037) 311 219 , (037) 311 239, (037) 311 150
โรงพยาบาลบ้านนา (037) 381 833 , (037) 381 833
โรงพยาบาลปากพลี (037) 399 504 , (037) 399 504
โรงพยาบาลองครักษ์ (037) 391 399 , (037) 391 399
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง (037) 311 932 , (037) 311 932
ศาลากลางจังหวัด (037) 311 273, (037) 311 273

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข 305 รังริต-นครนายก จนถีงแยกสามสาว ก่อนถึงตัวเมือง นครนายก ถึงแยกสามสาวให้ตรงไปทางดงละคร ให้เส้นทางหมายเลข 3076 นครนายก-บ้านสร้าง ไปอีก 20 กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอบ้านสร้าง 5 กิโลเมตรจะมีทางแยก ให้ไปทางขวาจะมีป้ายบอก ตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวา ข้ามครองต่อไปอีก 1 กิโลเมตร ก็จะถึง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น