วัดพุทธโธธัมมะธะโร(วัดภูด่านแต้)

วัดพุทธโธธัมมะธะโร หรือ วัดภูด่านแต้  ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางปฐมเทศนา มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็กๆ บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติ จึงมีประชาชนจากที่ต่างๆ เข้าไปนมัสการและชมความงามของบริเวณวัดกันอยู่เสมอ

ประวัตความเป็นมา

วัดพุทโธธัมมธโร หรือตามที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดภูดานแต้ แต่เดิมเป็นเพียงที่พักสำหรับพระธุดงค์กัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมเป็นที่เปลี่ยวและสงัดจึงเหมาะแก่การทำความเพียร กาลต่อมาเมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น ได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินและเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน ประมาณปี พ.ศ. 2511 พระอาจารย์สมพงษ์ ขันติโก ได้ธุดงค์ผ่านเห็นเป็นที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม กัมมัฎฐาน ทำบุญมีที่พึ่งทางใจ ท่านก็ได้อบรมธรรมแก่ประชาชน ในวันธรรมสวน ก็มีผู้เข้ารักษาศิลอุโบสถปฎิบัติธรรมพอเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน กรอปกับที่ท่านรำลึก ถึงคุณของบูรพาจารย์พระอาจารย์สี ธัมมธโร เป็นนคนอิสานเมื่ออาจารย์ มรณภาพไม่มีโอกาสสที่จะตอบแทนคุณอาจารย์ได้จึงดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานเป็นการตอบแทนคุณของท่านพ่อสี ในสระยะนั้นพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ยังขาดการคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุขประชาชนเองก็รู้จักการประกอบอาชีพในแต่ละวสันทำไร่ไถนาจึงเป็นมูลเหตุ ให้ท่านสร้างวัดขึ้น เริ่มแรกก็เป็นเพสี่ยงที่พักสงฆ์มีเพสี่ยง ท่านกับโยมแม่ชี ประไพ บางโมรา ซึ่งเมื่อบวชแล้วก็ขอติดตามพระลูกชาย เริ่มมีการบวชกุลบุตรมากขึ้นเพื่ออบรมกัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทำใให้ที่พักสงฆ์และที่ปฎิบัติธรรมไม่มีเพี่ยวพอ ต้องสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนตัวท่านเอง ได้พักที่ถ้ำสิงห์โต และได้ขอตั้งเป็นวัดป่านิคมพุทโธธัมมธโร ให้การอบรมธรรมแก่ประชาชนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสานมากขึ้น ท่านได้เริ่มจัดการการศึกษาจากวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนประชาบาลสถานดูแลเด็กเล็ก ช่วยโรงพยาบาล ช่วยสถานีตำรวจหน่วยงานราชการต่าง ๆ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการออกเผยแผ่ธรรมทุกหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ออกสอนธรรมศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย วิทยาการอาชีพนวมินทราชินูทิศอิสาน ทำให้มีผู้รู้จักวัดพุทโธธัมมธโรมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว รู้จักในนามของ “ วัดภูดานแต้”

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • หลวงพ่อธรรมจักร ปางปฐมเทศนา พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่หลังคาพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางปฐมเทศนา ศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ออกแบบโดยท่านพ่อลี ธัมมธโร ที่เคยดำริจะก่อสร้างที่วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ หันหน้าออกอ่าวไทย เพื่อเป็นที่พึงทางใจแก่นักเดินเรือและประชาชนที่อาศัยในละแวกใหล้ ๆ นั้น เมื่อท่านพ่อลีละสังขารก็ไม่มีผู้ใดสานต่อเจตนารมณ์ ท่านพระอาจารย์สมพงษ์ ขันติโก จึงได้ก่อสร้างเพื่อสานต่อเจนตนารมณ์ของบูรพาจารย์กัมมัฎฐานตามแบบที่ท่านพ่อลีออกแบบทุกประการด้านหลังหลวงพ่อธรรมจักร เป็นธรรมจักรขนาดใหญ่สูงเท่าองค์หลวงพ่อธรรมจักร มองเห็นเป็นภูมิทัศน์ มีความแปลกมหัศจรรย์กว่าพระพุทธรูป ทุกปาง ที่เคยปรากฏ ทำให้เป็นที่หน้าสนใจของประชาชน แวะเข้าชมและนมัสการมากมาย แม้องค์พระเองก็เป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด นิ้วพระหัตถ์ที่กล่าวถึงธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ 4 และกิเลสที่พระองค์ตัดห่างไกลโดยสิ้นเชิงคืออวิชชา 3
  • พระอุโบสถ อยู่ใต้ฐานหลวงพ่อธรรมจักร หลังจากที่สร้างหลวงพ่อธรรมจักรเสร็จท่านเห็นว่าพื้นที่ยังทำประโยชน์ได้จึงสร้างพระอุโบสถไว้ใต้ฐานภายในพระอุโบสหถบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภาพเขียนบูรพาจารย์กรรมฐาน ที่นับถือภาพเขียนเทพตามตำนาน และพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • เจดีย์พระ ๕ พระองค์ บรรจุอัฏฐิท่านบูรพาจารย์ ของวัดในอดีต เป็นเจดีย์ ๕ องศ์
  • โรงเรียนพระปริยัติธรรมสุทธิธรรมรังสิ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๑ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ- สามเณร แผนกสามัญ แผนกธรรม และแผนกบาลี
  • วิหารอื่นๆภายในวัด มีวิหารท้าวมหาพรหวม วิหารพระสังกัจจายะนะ วิหารหลวงพ่อเศียร วิหารพระสามองศ์ วิหารพระองคุลีมาล วิหารพระทรงบาตร สถูปพระ สถูปแม่ธรณีบีบมวยผม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดพุทโธธัมมธโร (วัดดานแต้) โทร. (042)651-116,(043)-681-176 โทรสาร (042)-638-301
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-4261-2297 ,0-4263-2379
ททท.สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร) 0-4251-3490-1
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดพุทโธธัมมธโร (วัดดานแต้)  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 212 ที่บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 ด้านขวามือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบนมีความอ่อนช้อยสวยงาม สามารถมองเห็นได้แต่ไกล

แผนที่ 

ความเห็น

ความเห็น