วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล ตั้งอยู่เลขที่ 4ุ64 หมู่ที่ 9 บ้านท่าชุม ตำบลทุ่งเสลี่ยม (ตำบลกลางดง เขต 1 ในเขตปกครองคณะสงฆ์) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม ประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย สร้างขึ้นบนพื้นที่ของวัดร้างกลางทุ่งบ้านท่าชุม อาคารเสนาสนะประกอบด้วย รัตนอุโบสถ พุทธวิหารลายคำ เจดีย์ อาคารสุวรรณหอคำหลวง กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาอบรมธรรม ศาลาอเนกประสงค์ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาราย โรงครัว พุทธมณฑจำลอง และสวนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระพุทธรัตนมณี หลายสิบองค์ ซึ่งขุดพบได้บริเวณสร้างวัด และพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

วัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ หรือพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง หล่อด้วยทองคำหนัก 9 กิโลกรัม ปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลปะสมัยสุโขทัยที่มีความงดงาม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำที่ขุดพบพร้อมกับพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง อีกจำนวนนับร้อยองค์ เมื่อประมาณ 28 ปีก่อน

[adsense-2]

ในวัดแห่งนี้ยังมีวิหารที่สวยงามแบบล้านนา คือพุทธวิหารลายคำ มีหอคำหลวง หอคำน้อยมหารัชมงคลพิพัฒน์ พระอุโบสถประดับแก้วที่งดงามอีกด้วย

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดพิพัฒน์มงคล ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยประมาณ 65 กิโลเมตร เดินทางเข้าได้หลายทาง ทั้งจากตัวเมืองสุโขทัยผ่านอำเภอศรีสำโรง หรือจากอำเภอสวรรคโลก หรือจากอำเภอศรีสัชนาลัย

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น