วนอุทยานภูหมู

วนอุทยานภูหมู ไปรับลมหนาว ชมตะวันลับแสงกันค่ะ วนอุทยานภูหมูตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งของจังหวัดมุกดาหารอีกแห่งหนึ่ง เป็นภูเขาเล็กๆ มีความสูง 353 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล พื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่  เมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูหมู ในอดีตเป็นฐานมัพของทหาร อเมริกา เพราะภูหมูเป็นลักษณะภูมิศาสต์ รอบๆภูเป็นหน้าผาสูงชัน เป็นทำเลที่เหมาะในเชิงยุทธศาสตร์

บนสันเขาเป็นพื้นที่ราบปกคลุมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่สมบูรณ์ ทางขึ้นเป็นถนนราดยางที่เก่าแก่พอสมควรข้างทางสองข้างปกคลุมไปด้วยต้นไม้มากมายนอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงาม จะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น ทางเดินไปน้ำตกลัดเลาะคดเคี้ยว
เหมาะแก่การศึกษาพรรณไม้นานาชนิดทางลงน้ำตกเป็นหน้าผาที่สูงชัน ขึ้นงด้วยบันไดไม้อุทยานภูหมู เป็นขุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญ
และสวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอนิคมคำสร้อยมองเห็นทั่งนา ไร่วสนของชาวบ้าน ไกลสุดลูกตาในช่างฟดูหนาว ลมจะพัดแรง และหนาวมาก

[adsense-2]

จุดชมวิวบนวนอุทยานภูหมู

จุดชมวิวที่ 1 อยู่ด้านตะวันออกของที่ทำการ ห่างจากลานจอดรถประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำ ห้วยขี้เหล็กได้อย่างชัดเจน

จุดชมวิวที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันตก อยู่ห่างจากลานจอดรถประมาณ 400 เมตร สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพานสลับซับซ้อน

จุดชมวิวที่ 3 อยู่บริเวณยอดเขาด้านทิศใต้ อยู่ห่างจากลานจอดรถประมาณ 800 เมตร สามารถมองเห็นภูถ้ำพระและอำเภอเลิงนกทา ในบริเวณนี้ยังมีร่มไม้ใหญ่และลานหินซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-4261-2297 ,0-4263-2379
ททท.สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร) 0-4251-3490-1
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
วนอุทยานภูหมู ใช้เส้นทางหมายเลข 212 ถนนชยางกูร สายนิคมคำสร้อย เลิงนกทา ห่างจากตัวอำเภอนิคมคำสร้อย ประมาณ 6 กิโลเมตร ประมาณหลักกม.ที่ 128-129 แยกซ้ายมือเข้าไปอีก 12 กม. เป็นทางเรียบและขึ้นเนิน ทางราดยางตลอดแต่ค่อนข้างแคบ รถใหญ่เข้าไปไม่สะดวก

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น