พุทธสถานภูปอ

พุทธสถานภูปอ ไหว้พระพุทธรูปโบราณ ชมทิวทัศน์เมืองกาฬสินธุ์จากบนภูปอ พุทธสถานภูปอ ตั้งอยู่ที่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างสมัยทวารวดี ตั้งอยู่บนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ

พระพุทธไสยาสน์องค์ที่ 1 (ประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น)  สร้างขึ้นประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12-14 ลักษณะศิลปกรรมสร้างตามศิลปกรรมแบบทวารวดี สกุลช่างอีสาน ความยาวของภาพสลัก 3.30 เมตร กว้าง 1.27 เมตร ภาพสลัก ณ ที่นี้มิได้สลักแต่รูปองค์พระลอย ๆ แต่สลักแผ่นพื้นหิน ให้เป็นรูปผ้าปูลาดรองพระองค์ และผ้า (หมอน)รองหนุนพระเศียรและรองพระบาททั้งคู่ รอบ ๆ พระวรกายและพระเศียรสลักเป็นรูปประภาวลีที่เส้นกรอบนอกของประภาวลีรอบพระเศียรสลักรูปดวงดอกไม้เป็นระยะ ทำให้ดูคล้าย เป็นรัศมีเพิ่มขึ้นองค์พระนอนตะแคงข้างขวาตามแบบสีหไสยาสน์ พระเศียรประทับบนพระหัตถ์และพระกรข้างขวา หันสู่ทิศเหนือพระพักตร์หันสู่ทิศตะวันตก

พระพุทธไสยาสน์องค์ที่ 2 (ประดิษฐานอยู่บนภูปอ )
สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-19 ลักษณะศิลปกรรมสร้างตามศิลปกรรมแบบทวารวดี ผสมผสานกับพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ความยาวของภาพสลักนับจากประภาวลีเหนือเศียรพระจนถึงขอบเตียงปลายพระบาท 5.20 เมตร ส่วนกว้างที่สุด 1.50 เมตร องค์พระสลักนูนจากผนังขึ้นมา 55เซนติเมตร องค์พระนอนตะแคงขวาตามแบบสีหไสยาพระเศียรหันสู่ทิศเหนือค่อนมาทางตะวันตกเล็กน้อยโดย สลักหินที่รองรับใต้องค์พระ ให้เป็นแท่นขอบเหลี่ยมต่อด้วยขาคู่หนึ่งซึ่งสลักให้ดูเป็นรูปขาเตียง ภาพสลักนี้มีเส้นโค้งเว้า เน้นสัดส่วนและมีลักษณะอ่อนช้อยกว่าภาพสลักโดยทั่วไป

[adsense-2]

ภูปอ เป็นเขาหินทราย ยอดเขาสูง 336 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือสูง 94 เมตร จากพื้นที่ดินล่าง ภูเขาทอดทอดตัวยาวตามแนวทางตะวันออก-ตะวันตก ฟากเขาด้านทิศเหนือเป็น เขตอำเภอสหัสขันธุ์ ฟากเขาด้านทิศใต้ เป็นเขตอำเภอเมือง นอกจากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง ในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์ขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-811-620 ต่อ 41124 โทรสาร. 043-811-620 ต่อ 41166
E-mail : [email protected]
หรือ ททท. สำนักงานตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์)
โทร. 043-244-498 – 9

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
พุทธสถานภูปอ ตั้งอยู่ในวัดอินทร์ประทานพร ตำบลภูปอ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 213 กิโลเมตรที่ 59 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านโจด-บ้านนาจารย์-นาคอกควาย ประมาณ 16 กิโลเมตร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 แผนที่

ความเห็น

ความเห็น