วัดพระพุทธฉาย

วัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่เชิงเขาพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่วัดแห่งนี้ปรากฏรอยภาพเงาพระพุทธเจ้าในลักษณะประทับยืนอยู่บนชะง่อนผา ตามประวัติการค้นพบ มีบันทึกไว้ว่า ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นมีรับสั่งให้ค้นหารอยพระพุทธบาทตามภูเขาทุกแห่ง แล้วได้มาพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และพระพุทธฉาย ณ เงื้อมเขาแห่งนี้ จึงโปรดให้สร้างเป็นมหาเจดีย์สถาน มีพระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาทไว้และโปรดให้สร้างสังฆาราม ให้เป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน หลังจากผ่านเวลามายาวนานกว่า 400 ปี เป็นธรรมดาที่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่จะชำรุดทรุดโทรมลง จนเมื่อปีพ.ศ. 2537 ได้มีการซ่อมแซมมณฑปหลังเก่าและได้มีการเคลื่อนย้ายรอยพระพุทธบาทจำลองออก และทุบซ่อมแซมพื้นจึงพบ “รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา” ใต้กอง ทรายหยาบ ซึ่งปัจจุบันรอยพระพุทธบาทเบื้องขวานี้ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปน้อย บนยอดเขา  นักท่องเที่ยวสามารถขับรถอ้อมขึ้นไปจอดรถด้านบน และเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกเล็กน้อย ก็จะได้สักการะรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา พร้อมทั้งยังได้ชมวิวทิวทัศน์รอบๆ เขาพุทธฉาย ซึ่งมีทั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน และแนวเขาสลับกันไปสามารถมองได้ไกลสุดสายตาเลยทีเดียวค่ะ

ส่วนพื้นที่วัดบริเวณเชิงเขา ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวางและร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย เมื่อเดินเข้ามาบริเวณวัดแล้ว เราจะเห็นบันไดนาคซึ่งจะนำเราไปสู่มณฑปพระพุทธฉาย ซึ่งภายในปรากฎภาพเงาพระพุทธเจ้าเป็นรอยสีแดงจางๆ บนหน้าผา มีตำนานเล่าขานเชื่อกันว่าในอดีตกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดนายพรานฆาฏกะ ซึ่งมีทิฎฐิมานะสันดานหยาบจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ ภิกษุฆาฎกะได้ทูลขอติดตามไปด้วย ซึ่งพระองค์ได้ห้ามไว้ เพื่อต้องการใช้ภิกษุฆาฎกะช่วยกันประกาศพระศาสนา ภิกษุฆาฎกะจึงทูลขอสิ่งที่เคารพสักการะไว้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดอิทธิปาฏิหาริย์ให้เงาของพระองค์ติดไว้ ณ เงื้อมเขา จึงปรากฏเป็นรูปเงาของพระพุทธเจ้าตราบจนทุกวันนี้นั่นเอง  ปัจจุบันพระพุทธฉายนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ต่างแวะเวียนมาสักการะ ปิดทองบนผาหินอย่างไม่ขาด ทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังจัดเป็นวัดสำคัญของจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

นอกจากรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา และพระพุทธฉายแล้ว ถัดจากมณฑปพระพุทธฉายไป ยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ให้เราได้สักการะบูชา ใกล้กันยังปรากฏพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสระบุรี รวมไปถึงพระปรมาภิไธยของพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดพระพุทธฉาย โทร.(036) 303 169, (036) 225 035
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. (036) 211 545, (036) 211 025
โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี โทร. (036) 211 008, (036) 316 555
โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทร. (036) 266 111, (036) 323 291-6
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี โทร. (036) 211 011, (036) 211 014
สถานีขนส่งสระบุรี (บขส.) โทร. (036) 21 1810, (036) 230 676
สถานีรถไฟสระบุรี โทร. (036) 211 091
สถานีรถไฟแก่งคอย โทร. (036) 244 020, (036) 245 520
สถานีรถไฟบ้านหมอ โทร. (036) 201 311
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีโดยใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน เมื่อผ่านอำเภอหนองแคก่อนถึงตัวจังหวัดสระบุรี 5 กิโลเมตร (หรือประมาณ กม.ที่ 102) ให้ออกเส้นทางคู่ขนานแล้ว เลี้ยวเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 362 (เส้นทางเลี่ยงเมือง) ตรงมาอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพระพุทธฉายอยู่ทางขวามือ (ทางเข้าเดียวกับอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น) ให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย จะเห็นวัดอยู่ด้านหน้า

ความเห็น

ความเห็น