วัดพระพุทธบาทเขารวก

วัดพระพุทธบาทเขารวก ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลวังหลุม อยู่ห่างจากอำเภอตะพานหินไปประมาณ 10 กิโลเมตร ภายในวัดมีรอยประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และมี พระอาจารย์โง่น ไสรโย พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำพรรษาอยู่ ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างพระพุทธวิโมกข์ปางสมาธิ มอบให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีกลองที่ทำด้วยไม้ประดู่ใหญ่ที่สุดในโลก รูปปั้นฤาษีอายุ 1,000 – 1,500 ปี ซึ่งเป็นหินศิลาแลงจากลุ่มแม่น้ำเขิน มีรอยประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ภายในวัดยังมีสวนสัตว์ขนาดเล็กซึ่งมีสัตว์หลายชนิดไว้ให้ชมและศึกษาอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

บันไดมณฑปพระพุทธบาทเขารวก เข้ามาภายในวัดพระพุทธบาทเขารวก สิ่งแรกที่จะได้เห็นคือบันไดทอดยาวขึ้นไปบนเนินเขาเล็กๆ ดูไม่สูงมากนัก แต่สภาพแวดล้อมรอบๆ วัดก็อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติร่มรื่นและสงบอยู่ในชุมชนตำบลวังหลุม ส่วนอาคารอื่นๆ หากมองจากทางเข้าเมื่อแรกเห็นจะมีเจดีย์ 2 องค์ สีขาวและสีทอง ถัดเข้าไปเป็นวิหารหลวงปู่โง่น และพระอุโบสถ ความสงบของวัดทำให้เห็นนกยูงเดินหากินรอบๆ บริเวณ แม้เห็นคนเดินเข้ามาก็ไม่แสดงท่าทีตกใจแต่ถ้าหากเดินเข้าใกล้มันมันก็จะเดินห่างออกไปเรื่อยๆ สิ่งแรกที่จะทำเมื่อได้มาที่วัดนี้ก็คือขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่จำลองมาจากพระพุทธบาทสระบุรีที่ประดิษฐานในมณฑปบนยอดเขาแห่งนี้

มณฑปพระพุทธบาทเขารวก ปกติจะมีประชาชนพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทอยู่เป็นระยะๆ และยังมีประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี ปกตกมณฑปจะปิดประตูไว้เพื่อป้องกันสัตว์เข้าไปภายใน สามารถเปิดเข้าไปได้เลย เมื่อออกมาแล้วก็ปิดตามเดิม

พระพุทธบาทเขารวก ผนังภายในมณฑปมีภาพเขียนและลวดลายสวยงาม รอยพระพุทธบาทจำลองมีขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ตรงกลางมณฑป ช่องประตูเข้า-ออก 4 ช่อง ด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 2 ช่อง

[adsense-2]

เจดีย์หน้าพระอุโบสถ หลังจากที่ได้นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็เดินลงมาที่บันไดอีกด้านหนึ่งของมณฑป จะเป็นทางลงตรงมาที่วิหารหลวงปู่โง่น และเป็นทางเดินไปยังพระอุโบสถ รวมทั้งสถานที่อื่นๆ ของวัด

หลวงปู่โง่น รูปเหมือนหลวงปู่ที่หน้าเจดีย์สีทองมีหลังคาคลุมสวยงามไว้ให้ประชาชนได้สักการะ หลวงปู่โง่น โสรโย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2447 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 5.58 น. บนแพกลางน้ำปิง บิดาเป็นหัวหน้าล่องแพไม้ซุง มารดาเป็นชาวลำพูน เมื่ออายุได้ประมาณ 10 ปี ซาโต้โมมองเลขานุการข้าหลวงใหญ่ชาวฝรั่งเศสประจำอินโดจีนรับตัวเป็นบุตรบุญธรรม และได้ศึกษาที่ต่างประเทศจนจบปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในเยอรมัน สามารถพูดได้ 7 ภาษา เดิมนับถือศาสนาคริสต์ ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา โดยได้รับแรงบันดาลใจและเห็นแบบอย่างที่ดีจากครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ท่านได้เคยธุดงค์ผ่านหลายประเทศ ได้ต่อสู้กับอุปสรรคมากมาย ท่านยังได้สร้างพระพุทธวิโมกข์อีกจำนวนมาก ซึ่งนับประมาณมิได้ เพื่อเผยแพร่จรรโลงไว้ในพุทธศาสนาท่านเป็นพระภิกษุที่ยอมเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ในการทำความดี โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน นับว่าท่านเป็นเกจิมหาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความมุ่งมั่นสูงมาก และได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2542 รวมสิริอายุ 95 ปี 64 พรรษา

เจดีย์สีขาว อยู่ตรงข้ามกับเจดีย์องค์สีทอง ด้านหน้ามีการสร้างซุ้มยื่นต่อออกไปคล้ายๆ กัน

วิหารหลวงปู่โง่น เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ใช้เป็นศาลาสำหรับทำบุญประกอบพิธีทางศาสนา การถวายสังฆทาน ฯลฯ ภายในวิหารหลวงปู่โง่น นอกจากประดิษฐานพระพุทธรูปมากมายหลายองค์แล้ว ที่สำคัญยังมีรูปเหมือนหลวงปู่โง่นและภาพถ่าย มีจารึกประวัติหลวงปู่โง่นไว้ให้ศิษย์รุ่นหลังได้ศึกษาและระลึกถึงท่านผู้ประกอบความดีในสายทางพระศาสนาเป็นเวลานาน

กลองไม้ประดู่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกลองไม้ประดู่ที่สำคัญของวัดเก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ชื่อว่า “นันทเภรี ศรีราชรุกโข มโหระทึก มฤคทายวัน บันฤๅโลก” มีการสร้างเทวรูปเจ้าพ่อหอกลอง ไว้ด้านหน้า จากวิหารหลวงปู่โง่นเดินเข้ามาด้านหลังของวัดจะเห็นกลองนี้ตระหง่านอยู่ใกล้ๆ วิหารพระพุทธวิโมกข์หยกขาว

วิหารพระพุทธวิโมกข์หยกขาว เป็นวิหารสีขาวประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาว วิหารนี้อยู่ตรงเชิงเขาด้านหลังมณฑปพระพุทธบาทจำลอง

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ

บริเวณวัดรอบๆ วิหารพระพุทธวิโมกข์หยกขาว มีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างได้แก่ ต้นประดู่ยักษ์ รูปปั้นฤๅษี กุฎิไม้ไผ่ กลองมโหระทึกเป็นกลองที่ใช้ตีในยามมีศึกสงครามในอดีต เดินลึกเข้าไปอีกหน่อยจะได้เห็นสัตว์ต่างๆ หลายขนิด แต่ที่น่าตื่นตากว่าที่อื่นๆ เห็นจะเป็นนกยูงขาว ซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหน ปกตินกยูงขาวที่มาหากินในบริเวณวัดมีอยู่ด้วยกัน 5 ตัว จะออกมาให้เห็นในช่วงเช้าและเย็นๆ ระหว่างวันนกยูงเหล่านี้จะหายเข้าไปหากินในป่า และยังมีอาศรมสมเด็จโต เป็นศาลาหลังเล็กๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีสระน้ำ และพระสังกัจจายน์กลางน้ำ ฯลฯ

แผนที่วัดพระพุทธบาทเขารวก

ความเห็น

ความเห็น