วัดพระพุทธบาทยโสธร

วัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ 269 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชี เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำหลักจากหินทราย พระพุทธรูปศิลาแลงปางนาคปรก หินทราย หน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอก และศิลาจารึกหินทรายสูง 1 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ซึ่งอักษรที่จารึกลบเลือนจนไม่สามารถอ่านได้มีบันทึกไว้ว่าพระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริก (ผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์) นำมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.1378

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • พระอุโบสถ มีความงดงามตามแบบศิลปะประยุกต์ ซึ่งเน้นความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการทาสีของอาคารส่วนใหญ่ในวัดด้วยสีขาวล้วน ซึ่งเมื่อสะท้อนกับแสงแดดในเวลาต่างๆจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ภายในประดิษฐานพระประธานที่เจียระไนจากหยกขาวขนาดหน้าตักกว้าง 2.31เมตร สูง 3.7 เมตร ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • เจดีย์วัดพระพุทธบาทยโสธร สูง 45 เมตร มี 3 ชั้น ชั้นที่ 1 จัดแสดงศิลปหัตถกรรมเครื่องใช้ของคนภาคอีสานในอดีต และเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ชั้นที่ 2 เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบูรพาจารย์ จำนวน 8 องค์ ส่วนชั้นที่ 3 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุประดิษฐานในบุษบกแกะสลักสีทอง และในอุโบสถวัดพระพุทธบาทยโสธร ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
  • รอยพระพุทธบาทจำลอง  ลักษณะเป็นเนินทรายขาวสูงงอกขึ้นกลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชี นับเป็นโบราณวัตถุอันล้ำค่าของจังหวัด บริเวณเดียวกันนี้ยังมีโบราณ ธรรมเนียมการบูชารอยพระพุทธบาทนั้น เป็นธรรมเนียมความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อครั้งยังไม่มีการสร้างรูปเคารพแทนพระองค์พระพุทธเจ้าก็จะใช้การสร้างพระพุทธบาทเป็นเครื่องหมายของการประสูติและการเสด็จจาริกไปในการแสดงธรรม มีตำนานเล่าว่าพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้ 5 แห่ง โดยเฉพาะริมฝั่งน้ำและบนยอดเขา ดังนั้นเมื่อประชาชนจำลองรอยพระพุทธบาทมาไว้ในที่ต่างๆจึงนิยมประดิษฐานไว้ใกล้ฝั่งน้ำ หรือยอดเขา

[adsense-2]

  • พระพุทธรูปปางนาคปรก (ศิลาแลง) 1 องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1 ศอก และหลักศิลาจารึกทำด้วยศิลาแลง 1 หลัก สูงประมาณ 1 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร มีตัวหนังสือโบราณบันทึกไว้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 3 อย่างนี้ พระมหาอุตตปัญญาและสิทธิวิหาริกได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1378 นอกจากนั้น ก็เขียนบอกคำนมัสการพระพุทธบาทไว้ บางตัวก็อ่านไม่ออกเพราะเลือนลางมาก ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี จะมีประชาชนจากอำเภอและตำบลใกล้เคียง ไปนมัสการเป็นจำนวนมาก
  • เจดีย์ 8 เหลี่ยมทรงระฆังคว่ำ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภายในเป็นที่บรรจุของพระบรมสารีริกธาตุ และ หุ่นขี้ผึ้งของบูรพาจารย์ จำนวน 8 องค์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี
พื้นที่รับผิดชอบ: ยโสธร,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี 264/ ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000
โทรศัพท์. (045) 243770, (045) 250714
โทรสาร. (045) 243771
ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 489136
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (045) 711761
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (045) 712965
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (045) 711572
โรงพยาบาลกุดชุม โทร. (045) 789090
โรงพยาบาลค้อวัง โทร. (045) 797058
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โทร. (045) 791133
โรงพยาบาลทรายมูล โทร. (045) 787046
โรงพยาบาลป่าติ้ว โทร. (045) 712044
โรงพยาบาลมหาชนะชัย โทร. (045) 799049
โรงพยาบาลยโสธร โทร. (045) 711061, 712581

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ขับรถไปตาม ถ.สายมหาชนะชัย-อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 2083 มุ่งหน้าตรงไป อีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระพุทธบาทยโสธร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น