น้ำตกพระเสด็จ

“น้ำตกพระเสด็จ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ด้านหลังสวนป่าแม่ทรายคำ ถนนลำปาง–แจ้ห่ม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. ลักษณะต้นน้ำตกจะมีรูน้ำหรือตาน้ำผุดขึ้นมา บางช่วงของเส้นทางน้ำจะมีสีสันสวยงามดุจมรกต ซึ่งต่างไปจากน้ำตกทั่วไปที่มีอยู่จะมีลักษณะใสจนไปถึงขุ่นข้น “น้ำตกพระเสด็จ” หรือน้ำตกวังเงิน เป็นน้ำตกที่มีอยู่คู่ชุมชนมานานแล้ว ต่อมาเมื่อ วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่สวนป่าแม่ทรายคำ และได้เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารกลางวัน และพักผ่อนสำราญพระอิริยาบถ ณ น้ำตกและพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “น้ำตกพระเสด็จ”

แต่เพราะว่าน้ำตกนั้นอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนเท่าใดนัก จนกระทั่งต่อมา ปรากฏว่าบริเวณป่ารอบ ๆ น้ำตก ถูกบุกรุกทำลาย จนน้ำที่ไหลออกมาจากรูหรือตาน้ำและน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดินได้แห้งเหือดไปไม่เหลือร่องรอยของน้ำตกเลย จนกระทั่งเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมาอาจจะเพราะว่ามีการฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นมาจากการอนุรักษ์และดูแลจากชุมชน ปรากฏว่ามีสายน้ำผุดขึ้นมาเหมือนเดิม ไหลเป็นทางกลายเป็นน้ำตกที่สวยงาม จนชาวบ้านไปพบจึงบอกเล่าต่อกันมา และปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องชาวบ้าน

อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นเดิมทีมีหมู่บ้านสวนป่าตั้งอยู่เหนือน้ำตกแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านจะทำพิธีบวงสรวงตาน้ำ “เจ้าพ่ออกหม่น” ตามวิถีความเชื่อของคนในชุมชนเป็นประจำในทุกปี

[adsense-2]

เส้นทางการเดินป่ามีตาดน้อยใหญ่มาก มาย แต่ มีอยู่ 5 ตาดที่มีความโดดเด่นและถือเป็นจุดดึงดูดและมีเสน่ห์มาก ๆ ตรงที่พื้นน้ำจะมีลักษณะใสเขียวมรกต และบางจุดจะมีสีฟ้าใสเหมือนน้ำในท้องทะเลอันดามัน โดยตาดแรกความโดดเด่นของชั้นนี้อยู่ที่โขดหินที่สูงใหญ่มีเวิ้งน้ำให้ได้เล่นกว้างขวางมาก พื้นน้ำเป็นสีเขียวใสอมฟ้า เรียกว่าตาดศิลา จากจุดนี้เดินสำรวจขึ้นไปเรื่อย ๆ จะพบเจอแอ่งเล็กแอ่งน้อยที่สามารถลงเล่นน้ำได้ในหลายจุด จนไปถึงชั้นที่สอง เรียกตาดนิล เพราะเรียกตามลักษณะชั้นหินที่เป็นหินสีดำนิล มีความโดดเด่นตรงที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้ามรกต จุดนี้มีความร่มรื่นและมีต้นไม้ใหญ่ถือเป็นชั้นที่มีความสวยงามไม่ได้สูงมากนัก จากตาดที่สองเดินขึ้นไปอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะเป็นน้ำตกชั้นที่สาม มีความสูงและมีความสวยงามโดดเด่นกว่าชั้นอื่น ๆ และถือเป็นชั้นที่มีแอ่งน้ำสวยงามที่สุดของน้ำตกวังเงิน หากขึ้นไปยืนอยู่บนลานหินข้างบนจะเป็นจุดที่โปร่งแสง เป็นมุมเก็บภาพธรรมชาติที่ดีจุดหนึ่ง

จากชั้นที่สาม ขึ้นไปข้างบน มีแอ่งตาดน้อยใหญ่ที่ถักทอชั้นด้วยชั้นหินปูนอยู่อีกจำนวนเกือบ 7 ชั้น มีความสวยงามในแต่ละชั้นไม่น้อยหน้ากว่าตาดใหญ่ ๆ เมื่อเราขึ้นไปตามชั้นหินปูนเรื่อย ๆ จะพบ ชั้นที่ 4 ชั้นนี้มีความโดดเด่นตรงที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพรรณ เป็นชั้นหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนของชั้นหินปูนที่ลดหลั่นไล่ระดับกันมาอย่างสวยงาม และเป็นชั้นที่พระองค์ท่านพระราชประทานชื่อให้กับน้ำตกชั้นนี้ แล้วเสวยพระกระยาหารกลางวันและพักอิริยาบถ ณ จุดนี้ และชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นที่น้ำตกลงมามีความสูงประมาณ 10 กว่าเมตรบริเวณด้านล่างของน้ำตกจะมีพืชพรรณนานาชนิดปกคลุมสวยงามมาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อาคารเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์โทร 054-825585 , เบอร์แฟกซ์ 054-825585

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

น้ำตกพระเสด็จ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 บ้านวังเงิน เขตสวนป่าแม่ทรายคำ ใช้รถยนต์เข้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้ระยะทางประมาณ 3 กม.

ความเห็น

ความเห็น