วัดพระธาตุดอยเวียง

วัดพระธาตุดอยเวียง ตั้งอยู่บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน[1] ห่างจากอำเภอบ้านธิ ประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณใกล้กับอ่างเก็บน้ำแม่ธิ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ และบนดอยเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์เก่าแก่ซึ่งมีพระสารีริกธาตุบรรจุอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 1220 ในสมัยพระนางจามเทวี ตามตำนานจารึกในใบลานเล่าว่าขุนหลวงปาละวิจา มาตั้งเมืองที่นี่ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านและได้สร้างวัดไว้บนดอย ต่อมาถูกไฟป่าไหม้ลุกลาม ทำให้เหลือแต่เจดีย์และศาลาเล็ก ๆ หลังหนึ่ง

วัดพระธาตุดอยเวียง เดิมชื่อว่า วัดดอยเวียง ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุดอยเวียง” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

1. พระธาตุดอยเวียง เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละประมาณ 3 เมตร ก่ออิฐถือปูน ลักษณะคล้ายเจดีย์ทรงพม่า
2. พระพุทธรูปโบราณ

  • องค์แรกเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งฝนแล้ง ชาวบ้านเดือดร้อนเลยนำพระองค์นี้มาแห่ขอฝน ปรากฏว่าฝนตก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อพระองค์นี้ว่า “พระเจ้าสายฝน”
  • องค์ที่สองหน้าตักกว้าง 99 นิ้ว ประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ
  • องค์ที่สามหน้าตักกว้าง 89 นิ้วประดิษฐานที่เชิงดอย ทั้งสององค์ข้างในเป็นศิลาแลงและข้างนอกฉาบปูน สมัยที่ค้นพบนั้นเหลือไม่เต็มองค์เศียรปักดินชาวบ้านจึงเรียกว่า “พระเจ้าดำดิน”

ประเพณีที่สำคัญ

ทุก ๆ ปีในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
วัดพระธาตุดอยเวียง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1147 ไปทางอำเภอสันกำแพง เลยสามแยกบ้านธิไปเล็กน้อยมีทางแยกขวา ให้เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร พบสามแยกให้เลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงชนบทสายบ้านธิ-ดอยเวียง ประมาณ 5 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยเวียงจะอยู่ขวามือ

รถโดยสารประจำทาง

ขึ้นรถสายลำพูน-บ้านธิ จะผ่านหน้าวัด

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น