วัดพระธาตุดอยหยวก

วัดพระธาตุดอยหยวก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเนินเขา บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เป็นวัดสำคัญของอำเภอปง พระธาตุมีลักษณะงดงามมาก เป็นศิลปะเฉพาะของพะเยา เจดีย์สีทอง มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ ประดับกระจกสีตามซุ้มและฐานองค์ระฆัง ส่วนยอดเป็นฉัตรทองที่มุมทั้งสี่มีเจดีย์บริวาร

วิหาร เป็นทรงล้านนา หลังไม่ใหญ่แต่งดงามมีเสน่ห์ เป็นศิลปะแบบทางเหนือ หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ด หน้าบรรณแกะสลักเป็นลายพรรณพฤกษาและดอกแก้ว ใบระกามีสีทอง หางหงส์เป็นไม้แกะสลักรูปพญานาคสีเขียว เชิงเทินเป็นไม้แกะสลักรูป 12 นักษัตรและรูปช้าง

ตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมายังดอยภูเติม พญานาคที่รักษาดอยนี้คิดว่าพระองค์เป็นพญาครุฑ จึงแทรกกายหนี ครั้นได้ฟังธรรมจากพระองค์ พญานาคก็เกิดความเลื่อมใส พระพุทธองค์จึงมอบพระเกศาให้ และตรัสกับพระอานนท์ว่า เมื่อพระตถาคตนิพพานแล้ว ให้นำกระดูกริมตาขวามาไว้รวมกับพระเกศานั้น กาลข้างหน้าจะมีชื่อว่าพระธาตุภูเติม จึงมีการสร้างพระธาตุและบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นกระดูกตาขวาไว้ภายใน ต่อมาเรียกภายหลังว่า พระธาตุดอยหยวก

[adsense-2]

การเดินทาง
รถยนต์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1091 ไปทางอ.ปง ผ่านตัวอำเภอไปประมาณ 4.5 กิโลเมตร วัดอยู่ทางขวามือ ริมทางหลวง จากอำเภอเชียงม่วนมุ่งหน้าสู่อำเภอปง ระยะทาง 30 กิโลเมตรถึงวัดพระธาตุดอยหยวก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1091 ก่อนถึงอำเภอปง 4.5 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยหยวกอยู่ทางซ้ายมือริมทางหลวง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วัดพระธาตุดอยหยวก เลขที่ 50 หมู่ที่/หมู่บ้าน 6 ตำบลปง อำเภอปง
จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56140
โทรศัพท์ 087-1795301

แผนที่วัดพระธาตุดอยหยวก

ความเห็น

ความเห็น