วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ วัดพระธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในวัดนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์รูปทองปราสาท ภายในบรรจุพระบรมธาตุ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ก่อด้วยอิฐถือปูน

พระเจดีย์รูปทองปราสาท นับเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของตำบลแม่แฝก ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพระธาตุจอมกิตติสร้างในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้างจากการบอกเล่า และยืนยันของพระครูสุธรรมานุศาสก์ท่านบอกว่า พระธาตุจอมกิตติสร้างมาประมาณ 800 ปี ก็เท่ากับว่าสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ก่อนเมืองเชียงใหม่

บริเวณพระธาตุจอมกิตติ มีพระวิหาร พระอุโบสถ หอระฆัง พระพุทธไสยาสน์ ลานชมวิว บันไดขึ้นสู่บริเวณวัด และมีรูปปั้นครูบาแหว้น (พระครูวินิจคุณากร) และครูบาชุ่ม โพธิโก ผู้ดูแลและบูรณะพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุมีสำนักปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่สงบเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบทางใจ

[adsense-2]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากตัวอำเภอสันทราย(หน้า ม.แม่โจ้)-ไปยัง วัดพระธาตุจอมกิตติ  ประมาณ 20 กิโลเมตร ตามทาง หมายเลข 1001 (สันทราย-พร้าว) ประมาณ 17 กิโลเมตร เมื่อใกล้ถึงจะเห็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สีขาว เด่นอยู่ทางขวามือ แล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามคลองสายหลักอีก 1 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางซ้ายมือ (ข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่ง) ไปตามทางเล็กๆ 300 เมตร เลี้ยวขวา อีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จึงยอดดอย’

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น