พระธาตุสัจจะ

พระธาตุสัจจะ ตั้งอยู่ที่วัดลาดปู่ทรงธรรม ถ.ท่าลี่-อาฮี่  ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย เป็นที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518 โดยวิธีการเสี่ยงสัจจาอธิษฐาน คือ เสี่ยงให้ความจริงเกิดขึ้นตามกติกาบนพื้นฐานแห่งสมมติสัจจะ พระธาตุสัจจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2519 เสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ความสูง 33 เมตร มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร บนยอดสุดของพระธาตุประดับด้วยฉัตร 7 ชั้น ถัดลงมาอีกเล็กน้อยส่วนที่เป็นปูนเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 10 องค์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ได้นำมามอบให้ขณะกำลังก่อสร้างองค์พระธาตุ หลังจากสร้างอค์พระธาตุเสร็จ ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ก็ได้ก่อสร้างกลีบบัวบานรอบองค์พระธาตุ (ไม่ระบุวันวร้างเสร็จ) และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2522 ทางคณะกรรมกาารวัดได้ก่อสร้างกำแพงแก้ว 4 ด้าน พร้อมด้วยซุ้มประตูทั้งสี่ด้านตามมุมกำแพงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2523 เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้มีงานสมโภชขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2524 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 108 องค์ เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ชั้น 2 ขององคืพระธาตุให้พุทธสานิกชนได้บูชากราบไหว้ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาทางวัดได้กำหนดเอาวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลองงานบุญประจำปี

“วัดลาดปู่ทรงธรรม” ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2482 โดยมีอาคารเสนาสนะ ที่ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และมีมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นที่พำนักสงฆ์และที่ธุดงค์ของพระเกจิอาจารย์หลายรูปเป็นประจำ เนื่องจากมีความเงียบสงบมากนั่นเอง

[adsense-2]

ต่อมาได้มีการสร้างองค์พระธาตุสัจจะครอบรอยพระพุธบาทขึ้น เพื่อเป็นการต่อชะตาให้กับองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้พังทลายลงเนื่องจากความทรุดโทรมตามกาลเวลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518 นอกจากนี้ภายในยังใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ และพระปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) โดยพระธาตุสัจจะองค์นี้ ได้ทำการก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2519 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 โดยมีลักษณะขององค์พระธาตุ คล้ายกับพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนมนั่นเอง

เมื่อมาเยือนที่นี่ สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวต้องสะดุดตาคือพญานาคบริเวณบันไดทางขึ้นสู่พระธาตุทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจากลักษณะปูนปั้นของเศียรพญานาคที่มีอยู่ด้านละ 7 เศียร ผนวกเข้ากับสีสันอันฉูดฉาดที่แต่งแต้มไว้บนลำตัวของพญานาคทั้งคู่ ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนวัดแห่งนี้ อดใจที่จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้ และเมื่อเดินก้าวขึ้นไปตามบันไดที่สร้างด้วยศิลาแลงจนถึงบริเวณวัดด้านบน เราจะพบกับองค์พระธาตุสัจจะ ที่มีความงดงามลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งจากข้อมูลของวัดได้บันทึกไว้ว่า องค์พระธาตุสัจจะนี้ มีความสูง 33 เมตร ฐาน 8 เหลี่ยมรอบพระธาตุกว้าง 17 เมตร บนยอดสุดประดิษฐานด้วยเศวตฉัตร 7 ชั้น ถัดลงมาอีกเล็กน้อยในส่วนที่เป็นปูน ยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย

นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อย่างฆ้องใหญ่ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 5.5 เมตร ไว้ให้ญาติโยมและผู้มาเยือน ได้ตีเอาโชคเอาชัยก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระธาตุกันด้วย ซึ่งคนท่าลี่เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ตีฆ้องนี้แล้ว เทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพระธาตุ จะอำนวยอวยชัยให้ผู้นั้นประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดลาดปู่ทรงธรรม โทร. (042) 889 808 , (089) 937 3305 , (089) 941 0171
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ (042) 812812
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) 811258
เทศบาลเมืองเลย (042) 811324
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย (042) 811254
สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย (042) 811254
โรงพยาบาลเลย (042) 862123
โรงพยาบาลเมืองเลยราม (042) 833400 -19
สถานีขนส่งจังหวัดเลย (042) 833586
ที่ทำการไปรษณีย์เลย (042) 812022

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ขับรถไปตามเส้นทางหลวง 201 แยกซ้ายเข้าทางหลวง 2115 (ท่าลี่ – อาฮี) ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ประมาณ 2 กม.

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น