วัดพระธาตุศรีปิงเมือง

วัดพระธาตุศรีปิงเมือง ตั้งอยู่ที่ บ้านเวียงลอ หมู่ 1  ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 7 ไร่ สิ่งที่น่าสนใจคือ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ บูชนียวัตถุ มีเจดีย์สมัยพญาลอสร้างเมื่อ พ.ศ. 2115 ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ.2425 พระพา เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก

สถานที่ตั้ง
วัดศรีปิงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงลอ ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดศรีปิงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

หรือ นายมนัส เวียงลอ (ผู้ใหญ่บ้าน)
เลขที่ 74 หมู่ที่/หมู่บ้าน 11 บ้านเวียงลอ
ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150
โทรศัพท์ 08 1783 7294

แผนที่วัดพระธาตุศรีปิงเมือง

ความเห็น

ความเห็น