พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่กลางทุ่งนา ทางทิศเหนือของบ้านเสนา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ มากมาย พระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ยังมีสภาพสมบูรณ์

เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐปรากฏการก่อสร้าง 3 สมัยด้วยกันคือ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ มีปูนปั้นประดับสร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ องค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่า พระธาตุยาคู (ญาคู ภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด) และเนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกทำลาย จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

ในประวัติศาสตร์ เมื่อเมืองเชียงโสมชนะสงคราม ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองฟ้าแดดสงยาง แต่พระธาตุยาคูเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกทำลายโดยเมืองเชียงโสม จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการขอฝนและนำความร่มเย็นมาสู่หมู่บ้าน

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม

ทุกวันวัน เวลา  8.00 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-811-620 ต่อ 41124 โทรสาร. 043-811-620 ต่อ 41166
E-mail :  [email protected]
หรือ ททท. สำนักงานตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์)
โทร. 043-244-498 – 9

การเดินทาง

รถยนต์

จากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปตามเส้นทางหลวงสาย 214 (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร หรือจากตัวอำเภอกมลาไสยไปตามถนนหน้าโรงเรียนกมลาไสยระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงแยกบ้านเสมา เลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรัง 500 เมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น