ปราสาทปรางค์กู่

ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ปรางค์องค์นี้สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นโต ๆ เหมือนปราสาทศีขรภูมิที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่มาก มีอายุกว่าพันปีมาแล้ว ด้านหน้าปรางค์กู่มีสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นทำเลพักหากินของนกเป็ดน้ำ ซึ่งมีมากในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ปราสาทปรางค์กู่ มีปราสาท 3 องค์ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าหรือมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ปราสาทประธานองค์กลางและปราสาทองค์บริวารองค์ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ก่อด้วยอิฐ เสาประดับกรอบประตูก่อด้วยอิฐ มีการแกะสลักลวดลายลงบนอิฐตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น บริเวณซุ้มหน้าบันสลักเป็นซุ้ม โค้งหยักมียอดแหลม ช่วงปลายสลักเป็นรูปเศียรนาค บริเวณหัวเสาประดับผนังสลักเป็นเส้นตรงในแนวนอนขนานกัน เป็นต้น ส่วนปราสาทองค์บริวารองค์ที่อยู่ทางทิศเหนือก่อด้วยศิลาแลง จากฐานถึงส่วนเรือนธาตุส่วนยอดปราสาทก่อด้วยอิฐ

ปราสาทแห่งนี้เดิมเคยมีทับหลังอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้า ทับหลังของปราสาทประธานองค์กลางเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ทับหลังของปราสาทบริวารองค์ทิศใต้เป็นภาพพระนารายณ์ 4 กร ทรงครุฑยืนอยู่บนหลังสิงห์ 2 ตัว ส่วนทับหลังของปราสาทบริวารองค์ที่อยู่ทางทิศใต้เป็นภาพพระลักษมณ์ถูกศรนาคบาศ ปัจจุบันทับหลังเหล่านี้ถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จากการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2531 พบโบราณวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนประกอบอาคารที่น่าสนใจหลายชิ้น เช่น ชิ้นส่วนบัวยอดปราสาท แผ่นศิลาฤกษ์ บันแถลง ชิ้นส่วน กรอบหน้าบันรูปนาค 5 เศียร และหัวเสาประดับผนังรองรับ เป็นต้น จากลักษณะของศิลปกรรมที่ปรากฏ กล่าวได้ว่าสร้างขึ้นในศาสนาฮินดู ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 มีรูปแบบศิลปะเขมรแบบนครวัด

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ (รับผิดชอบ จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ศรีสะเกษ) (044) 514447
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (045) 611840
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ (045) 612545
สถานีรถไฟศรีสะเกษ (045) 611525
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ (045) 611555
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (045) 611434
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (045) 818021

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
การเดินทางมายังปราสาทปรางค์กู่ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางศรีสะเกษ-สุรินทร์ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2234 หรือเส้นทางศรีสะเกษ-ขุขันธ์ แยกขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2167 ปรางค์กู่อยู่ห่างจากตัวอำเภอปรางค์กู่ ประมาณ 10 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น