วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน  ตั้งอยู่ที่ภูควายเงิน บ้านผาแบ่น หมู่ 6 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางภูเขาภูควายเงิน ซึ่งเป็นภูเขาสูงขนาดใหญ่ และมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในบริเวณแถบ อ.เชียงคาน

ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ รวมทั้งปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเอาไว้แล้ว และมีพระจำพรรษาอยู่ 1 รูป คือ หลวงปู่เย็น ฐานธัมโม เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

จากหลักฐานที่บันทึกประวัติความเป็นมาของวัด ได้ระบุไว้ว่าวัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2300 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตรนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องเล่าต่อกันมาด้วยว่า

ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง แต่มักจะมีพระธุดงค์เดินทางมากปักกลดบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ และในบริเวณวัดยังมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ภายใต้ซุ้มอิฐใหญ่ ขนาดพอที่คนจะเข้าไปนั่งได้ 2 คนซึ่งในภาษาถิ่นจะเรียกสิ่งปลูกสร้างในลักษณะนี้ว่า“อุบมุง” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อหมู่บ้านทางทิศตะวันออกของวัดคือบ้านอุมุง

ที่หมู่บ้านอุมุงแห่งนี้ มีชาวนาผู้หนึ่งที่มักพาควายขึ้นมาหาหญ้ากินบนภูเขาบริเวณวัด และเมื่อมีพระธุดงค์ผ่านมาชาวนาผู้นี้ก็จะนำเอาอาหารมาถวายแก่พระธุดงค์เป็น ประจำ ซึ่งอานิสงส์แห่งการถวายทานนี้เอง ทำให้ชาวนาทำนาขายข้าวได้เงินมากทุกปี จนร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีและด้วยสำนึกในบุญคุณของควาย ที่ช่วยไถนาปลูกข้าวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ชาวนาจึงเรียกควายตัวนี้ว่า“ควายเงิน” วัดแห่งนี้จึงตั้งชื่อว่า“วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” ตามเรื่องเล่านี้เอง

และเนื่องจากการทำนาในบริเวณภูควายเงิน นั้นได้ผลผลิตดีต่อมาจึงได้มีชาวนาอพยพเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านและขนานนามว่า“หมู่บ้านนุมุง” ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า“อุบมุง” ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างคลุมรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธ์ ส่วนภูเขาลูกนั้นชาวบ้านได้เรียกกันว่า“ภูควายเงิน” เพื่อบอกเล่าถึงสถานที่และเป็นเกียรติแก่สัตว์ อันเป็นคุณที่เป็นเรี่ยวแรงให้เกิดความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพและในทุกๆ ปีเมื่อถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 3 ทางวัดจะจัดให้มีงานสมโภชประจำปี ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญของชาวบ้านในแถบอำเภอเชียงคาน รวมไปถึงชาวลาวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาร่วมสักการะรอยพระพุทธบาทกันเป็นจำนวนมาก

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  •  รอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มีอักษรจารึกขนาดกว้างประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ1 วา รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478  เล่ากันว่ามีพรานป่าคนหนึ่งที่ไปล่าสัตว์ที่ภูควายเงิน ไปพบก่อนหินก้อนหนึ่งมีรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ปลายเท้ากว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 1.50 เมตร แต่จะเป็นตอนไหนไม่ปรากฏ
  • พระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสีพระพุทธ รูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่และตามพระวรกายยังประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเล็กๆ ให้ได้สักการะและสิ่งที่โดดเด่น สะดุดตาต่อผู้มาเยือนอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ปูนปั้นรูปควายเงินที่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถทางเข้าวัดนั่นเอง

เทศกาลที่น่าสนใจ  ในวันเพ็ญเดือน 3 หรือเดือน 4 ของทุกปี จะมีการจัดงานสมโภชประจำปีขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ (042) 812812
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) 811258
เทศบาลเมืองเลย (042) 811324
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย (042) 811254
สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย (042) 811254
โรงพยาบาลเลย (042) 862123
โรงพยาบาลเมืองเลยราม (042) 833400 -19
สถานีขนส่งจังหวัดเลย (042) 833586
ที่ทำการไปรษณีย์เลย (042) 812022

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ใช้เส้นทางสายเชียงคาน – ปากชมที่มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรเมื่อถึงหมู่บ้านผาแบ่นแล้วให้ไปตามทางแยกเข้าบ้านอุมุงอีกประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงทางขึ้นเขาซึ่งเป็นทางลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น