พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ

พระธาตุนคร พระธาตุนครนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ ริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อว่าผู้ใดได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุนคร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2463 โดย พระครูพนมนครคณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ได้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างสลักหักพังภายในวัดจนพบเจดีย์ที่มีพระธาตุของพระอรหันต์อยู่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ จึงได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นเพื่อบรรจุ  พระธาตุนครมีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 5.85 เมตร สูง 24 เมตร ก่อสร้างเสร็จในเดือนเพ็ญของปี2465 มีรูปแบบคล้ายพระธาตุพนมองค์เดิม องค์ก่อนที่จะสร้างขึ้นใหม่ที่เห็นในปัจจุบัน ภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย เพื่อบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ

พระธาตุนครสร้างขึ้นโดยถอดแบบมาจากพระธาตุพนม แบ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนล่างซึ่งเป็นเรือนธาตุของปราสาทมีลวดลายปูนปั้นประดับบนเสาติดผนังที่มุมทั้งสี่ ซุ้มประตูเป็นซุ้มคดโค้งมีใบระกาแหลมขนาดใหญ่ ส่วนบนเหนือขึ้นไปคือเรือนธาตุจำลองหนึ่งชั้น ต่อด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ และส่วนบนเป็นยอดทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะล้านช้างทรงป้อมคล้ายพระธาตุพนมก่อนต่อเติมยอดองค์พระธาตุทาสีขาวประดับด้วยลายดอกไม้ร่วงและลวดลายสีทอง

วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1150 พร้อมๆกับการสร้างเมืองนครพนมโดยพระมหาอำมาตย์ป้อม แม่ทัพใหญ่จากเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้ควบคุมการสร้างและสร้างวัดมหาธาตุ เป็นวัดประจำเมือง เพราะเดิมใจกลางเมืองนครพนม อยู่ที่วัดมหาธาตุ จึงเป็นวัดที่ข้าราชการใหญ่น้อย ให้ความอุปถัมภ์ และเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ของข้าราชการเมืองนครพนมมาโดยตลอด ตำนานของวัดมหาธาตุได้เล่าเอาไว้ว่า ในวัดมหาธาตุแต่เดิมจะมีธาตุ ใส่กระดูกมากมาย สะสมกันเอาไว้เรื่อยมาเป็นเวลานับพันปี และทราบว่ามีพระอรหันต์ธาตุอยู่องค์หนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ธาตุองค์ใด ทราบกันแต่ว่ามีแน่นอน เพราะเห็นแสงสว่างลอยเข้า ลอยออกจากกลุ่มพระธาตุ พ.ศ.๒๔๖๒ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ และเจ้าคณะจังหวัดนครพนม จึงเชิญญาติโยมและข้าราชการมาประชุม มีท่านเจ้าเมืองมาประชุมด้วย เพื่อจะค้นหาว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากที่ใด เพราะองค์พระธาตุในวัด ก็เก่าแก่ทรุดโทรมมาก ด้วยไม่ได้มีการบูรณะมานับพันปีแล้ว จึงเห็นควรรื้อถอน เพื่อพื้นที่วัดจะได้กว้างขึ้น

จึงตกลงรื้อถอนเพื่อค้นหาพระธาตุ พอรื้อไปได้สัก 4 – 5 ธาตุ ก็พบเข้าจริงๆ เป็นพระธาตุองค์เล็ก เก่าแก่มากมีรากต้นโพธิ์ร้อยรัดอยู่ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอรหันต์ธาตุอยู่ พอเปิดดูข้างในพระธาตุก็พบผอบไม้จันทร์แดงอยู่หนึ่งใบ และใต้พระธาตุยังมีงูดำตัวใหญ่ ขนาดลำแข้งของคนตัวใหญ่ๆ อยู่ตัวหนึ่ง นอนนิ่งอยู่ น่าจะเป็นงูผู้รักษาพระธาตุ จากนั้นนำผอบไปเปิดดูที่อุโบสถก็พบว่ามี พระพุทธรูปทองคำขนาดหน้าตัก 2 นิ้ว 4 องค์ พระพุทธรูปเงิน 2 องค์ แผ่นทอง บาง ๆ ยาว ๆ ประมาณ 1 คืบ 1 แผ่น และมีผอบไม้จันทร์แดงขนาดเท่าไข่เป็ดอีก 1 ผอบ เปิดดูมีพระสารีริกธาตุอยู่ 20 องค์ ขนาดเท่าเม็ดพุทรา มีนานฝ้ายห่อหุ้มอยู่ จากนั้นจึงมีการประชุมเพื่อหาฤกษ์งามยามดี สร้างพระธาตุขึ้นเพื่อบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุ และพระธาตุนคร ก็ได้เริ่มสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2463 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2465 นับเป็นพระธาตุคู่เมืองนครพนม

สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระธาตุนคร ลักษณะขององค์พระธาตุมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงประมาณ24 เมตร ภายใน ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวนครพนม นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมพื้นบ้านที่งดงามปัจจุบัน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม

[adsense-2]

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิด วันเสาร์

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
ชื่อคาถานารายณ์ถอดจักร ใช้ในทางถอดคุณไสย ประจำทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)

 เครื่องสักการะ
ธูป 10 ดอก
เทียน 2 เล่ม
พวงมาลัย
ดอกไม้
ผ้าสีสม่วง
น้ำอบไทย
ข้าวเหนียวปิ้ง
ข้าวพอง

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม  ทุกวัน เวลา 0830-16:30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) อ.เมือง นครพนม โทร. 0-4251-3490-1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1730, – 4252-0797
ท่าอากาศยานนครพนม โทร. 0-4251-3264
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โทร. 0-4251-2494, 0-4251-3014
สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1574
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0-4251-1266, 0-4251-5680,0-4251-2469

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ.นครพนม ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น