วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม เดิมชื่อวัดปากคลอง เพราะอยู่ใกล้กับปากคลองลัดหลวง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนทรงธรรม ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง อยู่ถัดจากวัดไพชยนต์ฯ เล็กน้อย  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดพุทธไทยเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง ในขณะที่วัดอื่นๆ มักจะเป็นวัดพุทธรามัญ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยพระยาเพ็ชรพิไชย (เกตุ) ผู้เป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์

ใน ปัจจุบัน วัดโปรดเกศฯ นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของชาวบ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาลสถิตยุติธรรม และอื่นๆ พระสงฆ์มีหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่างๆ อาทิ เป็นหมอรักษาโรคทางกาย คือเป็นหมอยาแผนโบราณ เป็นหมอรักษาโรคทางใจ คือเป็นผู้สอนธรรมะ นอกจากนี้ยังเป็นหมอดู รักษาศรัทธาและความสบายใจแก่ชาวบ้าน เช่น เป็นผู้ให้ฤกษ์ยาม เป็นผู้พิพากษาคดีเล็กๆ น้อยๆ

ภายในวัดโปรดเกศฯ มีลักษณะสถาปัตยกรรมดีเด่นคือ พระอุโบสถไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องลายคราม ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินนาถศาสดา องค์พระประธานปางมารวิชัย ส่วนพระวิหารก็มีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม เหนือหน้าต่างมีภาพปริศนาธรรมในศิลปะแบบตะวันตกที่แปลกตาหาดูได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีพระมณฑปสถาปัตยกรรมไทยรูปเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร และยังมีพระพุทธบาทจำลองที่ประดับด้วยมุก เป็นรูปพรหมและรูปต่างๆ สวยงามมาก

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 นิ้ว สูงตลอดพระรัศมี 2 ศอก 1 คืบ 1 นิ้ว ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง
พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร ยาวตลอดจากพระรัศมีถึงพระบาท 6 วา 2 ศอก
พระประธานในมณฑป เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร เข้าใจว่าทำด้วยศิลาแลง
พระพุทธรูปปางนาคปรก และปางป่าเลไลก์ ในเก๋งจีนรอบๆ มณฑป เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลาแลง
พระพุทธบาทจำลอง สร้างด้วยศิลาแลง ฐานรอบนอกประดับด้วยหินอ่อน กลีบบัวสลักด้วยศิลาแลงลงรักปิดทองลวดลายภายใน พระพุทธบาทประดับด้วยมุก เป็นรูปพรหมและรูปต่างๆ ประดิษฐานอยู่ในมณฑป
พระศรีอาริย์โพธิสัตว์ หน้าตักกว้าง 1 ศอก 9 นิ้ว สูง 1 ศอกคืบ 1 นิ้ว หล่อด้วยโลหะ
พระฤๅษีสลักด้วยศิลาเขียว
ภาพเขียนสีน้ำมัน เป็นภาพวิวต่างๆ ประดับอยู่ในภายในอุโบสถและวิหาร
 พระอุโบสถ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องลายคราม ภายในมีพระประธานหล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
พระวิหาร มีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์พระพักตร์งามมาก
มณฑปกลางน้ำ หลังคามุงด้วยกระเบื้องรายรอบด้วยเก๋งจีน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มีพระปรางค์ที่มุมทั้ง 4 ด้าน ภายในพระมณฑปมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจำลองประดับมุข

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วัดโปรดเกศเชษฐาราม โทร. (02) 462 5484, (02) 463 2549
สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 8 โทร. (037) 312 282, (037) 312 284
ททท.สมุทรปราการ (02) 250 5500
จส.100 (02) 711 9151-8 หรือ 1137
สถานีวิทยุ สวพ.91 (02) 562 0033-5 หรือ 1644
สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน (02)330 1187-8
สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ (02) 338 1199
สถานีตำรวจภูธรบางปู (ย่อย)  (02) 323 3150-2
สถานีตำรวจภูธรบางพลี  (02) 740 3271-6
สถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย  (02) 337 6333
สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง (02) 338 1559
สถานีตำรวจภูธรพระประแดง (02) 463 4481-3
สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ (02) 462 7888
สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ (02) 394 5896-7
สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ (02) 758 4932-6
สถานีตำรวจภูธร เมืองสมุทรปราการ (02) 389 5541-7

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากสามแยกพระประแดง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์ (ทางหลวงหมายเลข 3104) จนถึงสามแยกบางพึ่ง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระราชวิริยาภรณ์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนทรงธรรม ข้ามสะพานคลองลัดหลวงไปประมาณ 50 เมตร จะพบวัดโปรดเกศเชษฐารามอยู่ด้านซ้ายมือ

 

ความเห็น

ความเห็น