สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน17.6 ตารางวา จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน

อาคารแรก ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องบรรยาย ห้องจัดนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก

อาคารที่สอง  เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นส่วนแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตู้กระจกขนาดต่างๆ กัน จำนวน 24 ตู้ ฝังอยู่ในผนังรอบอาคารตรงกลางอาคารเป็นตู้ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร มีอุโมงค์แก้วผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของอาคารจะเป็นบ่อพักน้ำ บ่อพักและสำรองพันธ์สัตว์น้ำไว้ใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียน รวมทั้งบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำที่ป่วย ด้านนอกอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมตามจุดต่างๆ และแบ่งเป็นลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชม 2 จุด เวลาเปิดให้บริการ

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ

เปิดให้เข้าชม วันพุธ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ปิดทำการ วันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าเข้าชม เด็ก 5 บาท ผู้ใหญ่ 10 บาท และชาวต่างประเทศ 30 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโทร. (043) 511286
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9
ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (043) 511466
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (043) 511766
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร. (043) 589073-4
โรงพยาบาลจตุรพักตร์พิมาน โทร. (043) 561073-4
โรงพยาบาลธวัชบุรี โทร. (043) 514294
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โทร. (043) 587073-4
โรงพยาบาลพนมไพร โทร. (043) 591321
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทร. (043) 567073-4
โรงพยาบาลโพนทราย โทร. (043) 595073-4
โรงพยาบาลโพนทอง โทร. (043) 571321
โรงพยาบาลเมยวดี โทร. (043) 577073-4
โรงพยาบาลเมืองสรวง โทร. (043) 597074-5
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. (043) 511754, 511205
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โทร. (043) 581323
โรงพยาบาลเสลภูมิ โทร. (043) 551322
โรงพยาบาลหนองพอก โทร. (043) 579073-4
โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร. (043) 599073-4

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ากกรุงเทพฯใช้เส้นทางกรุงเทพฯ -สระบุรี-นครราชสีมา(ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 23 มหาสารคาม -ร้อยเอ็ด ถึงตัวเมืองร้อยเอ็ด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถนนสุนทรเทพ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น